Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Linelis“

 

 

 

  • Sprendimas „Dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos aprašo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ (parsisiųsti)

 

  • Sprendimas dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-146 „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo ir atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar)priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose mokėjimo tvarkos aprašo“ pakeitimo (parsisiųsti)

 

  • Sprendimas dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių tvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-357 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių tvirtinimo“ pripažinimu netekusiu galios (parsisiųsti)

 

 

  • Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Linelis“

Mokestis už vaiko išlaikymą ir lengvatas ikimokyklinio ugdymo skyriuje “Linelis” nustatomas vadovaujantis mokesčio už vaiko išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T1-146 „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo ir atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose mokėjimo tvarkos aprašo“ (parsisiųsti)

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina eurais  

1.

Vienos dienos mokestis už vaiko išlaikymą:

 

1.1.

darželio grupėje

2,60

1.2.

lopšelio grupėje

2,43

1.3.

ugdomo pagal priešmokyklinio ugdymo programą

2,60

 

 Informacija apie ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ vaikų skaičių grupėse

 

 

Lopšelio grupė

„Gandriukas”

1 darželio grupė

„Ančiukas”

2 darželio grupė

„Žibutė”

3 darželio grupė

„Vyturėlis”

Priešmokyklinio ugdymo grupė

„Meškiukas”

Vaikų skaičius 2017-01-01 14 20 19 17 16
Vaikų skaičius 2017-02-01 14 21 19 18 16
Vaikų skaičius 2017-03-01 15 21 19 18 16
Vaikų skaičius 2017-04-01 16 22 19 17 16
Vaikų skaičius 2017-05-01 18 22 18 18 15
Vaikų skaičius 2017-09-01 14 17 16 15 20
Vaikų skaičius 2017-10-01 14 16 17 15 20
Vaikų skaičius 2017-11-01 14 16 17 15 20
Vaikų skaičius 2017-12-01 14 16 17 15 20
Vaikų skaičius 2018-01-01 14 16 17 15 20
Vaikų skaičius 2018-09-01 12 15 17 16 12
   
Laisvų vietų skaičius 3 5 3 4 8

 

 

 
 
www.vieciunai.lt