Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Linelis“

 

 

 

  • Sprendimas „Dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos aprašo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ (parsisiųsti)

 

  • Sprendimas dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-146 „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo ir atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar)priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose mokėjimo tvarkos aprašo“ pakeitimo (parsisiųsti)

 

  • Sprendimas dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių tvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-357 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių tvirtinimo“ pripažinimu netekusiu galios (parsisiųsti)

 

 

  • Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Linelis“

Mokestis už vaiko išlaikymą ir lengvatas ikimokyklinio ugdymo skyriuje “Linelis” nustatomas vadovaujantis mokesčio už vaiko išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T1-146 „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo ir atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose mokėjimo tvarkos aprašo“ (parsisiųsti)

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina eurais  

1.

Vienos dienos mokestis už vaiko išlaikymą:

 

1.1.

darželio grupėje

2,60

1.2.

lopšelio grupėje

2,43

1.3.

ugdomo pagal priešmokyklinio ugdymo programą

2,60

 

 Informacija apie ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ vaikų skaičių grupėse

 

 

Lopšelio grupė

„Gandriukas”

1 darželio grupė

„Ančiukas”

2 darželio grupė

„Žibutė”

3 darželio grupė

„Vyturėlis”

Priešmokyklinio ugdymo grupė

„Meškiukas”

Vaikų skaičius 2016-09-01 14 26 24   16
Vaikų skaičius 2016-10-01 14 25 25   16
Vaikų skaičius 2016-11-01 15 26 25   16
Vaikų skaičius 2016-12-01 17 26 25   16
Vaikų skaičius 2017-01-01 14 20 19 17 16
Vaikų skaičius 2017-02-01 14 21 19 18 16
Vaikų skaičius 2017-03-01 15 21 19 18 16
Vaikų skaičius 2017-04-01 16 22 19 17 16
Vaikų skaičius 2017-05-01 18 22 18 18 15
           
   
Laisvų vietų skaičius 0 0 2 2 5

 

 

 

 

Renginiai 2016 - 2017 m. m.

 

                                             Svečiuose pas M. K. Čiurlionį

                                             Rudenėlio šventė

                                             Kalėdų belaukiant

Šviesos diena

Kalėdų senelis

Laisvės gynėjų diena

Tėvynės gimtadienis

Akimirkos iš Užgavėnių šventės

Mažųjų skaitovų konkursas „Jau pavasaris arti“

   Veiksmo savaitė „Be patyčių“

Mažųjų žaidynės

Gandrinės

Tarptautinė vaikų knygos diena

Dalyvaujame ekologiniame konkurse „Mano žalioji palangė“

Mažųjų Velykėlės

Kur tėveliai dirba?

Šeimos šventė

Vasara su M. K. Čiurlioniu

„Ančiuko“ grupės išvyka

Priešmokyklinukai keliauja

 

 

Renginiai 2015 - 2016 m. m.

Mankšta

Išvyka į K. Dineikos sveikatingumo parką

Diena skirta Čiurlioniui

Rudenėlio šventė

Klasikinės muzikos valandėlė

Susitikimas su katinu Silvestru

Žaidėme piemenukus

Dalyvavome gerumo akcijoje

Susirinkome pavakaroti

Dalyvavome II - ame dainų dainelės etape

Šventėme Kalėdas

Akimirkos iš Vasario 16- osios šventės „Linelyje“

Projekto „Mažųjų olimpiada“ akimirkos

Akimirkos iš knygų dienos šventės

Vaikų Velykėlės 2016

Susitikimas su poete Zita Gaižauskaite

Dalyvavome respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Mažųjų olimpiada“ II-ame etape.

Gandro diena

Šeimos šventė

Sportuoja visi

Paminėjome Tarptautinę vaikų gynimo dieną

Dalyvavome edukacinėje programoje „Tuku, tuku pas Kastuką...“

Iškylavome

„Ančiuko“ grupės vaikų ir tėvelių išvyka

 
 
www.vieciunai.lt