Mokinių maitinimas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMASDĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (parsisiųsti)

 

Už maitinimo organizavimą atsakingos:

  • Progimnazijoje – vyresnioji socialinė pedagogė Kristina Uteševa, tel. (8 313)  47 979;
  • ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Linelis“ – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Jarmalienė, tel. (8 313)  47 363.

 

Valgiaraščiai

1-3 metų vaikams 4-7 metų vaikams Pietūs 6-10 metų vaikams Pietūs 11 metų ir vyresniems
Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti

 

 
www.vieciunai.lt