Mokinių maitinimas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMASDĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (parsisiųsti)

 

Už maitinimo organizavimą atsakingos:

  • mokykloje - vyresnioji socialinė pedagogė Kristina Uteševa, tel. Nr. 8-313-47979;

  • ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Linelis“ - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Jarmalienė, tel. Nr. 8-313-47363

 

Valgiaraščiai

1-3 metų vaikams 4-7 metų vaikams Pietūs 6-10 metų vaikams Pietūs 11 metų ir vyresniems
Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti

 

 
www.vieciunai.lt