Mokinių maitinimas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMASDĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (parsisiųsti)

 

Už maitinimo organizavimą atsakingos:

  • mokykloje - vyresnioji socialinė pedagogė Kristina Uteševa, tel. Nr. 8-313-47979;

  • ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Linelis“ - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Jarmalienė, tel. Nr. 8-313-47363

 

Valgiaraščiai

Savaitės 1 - 4 klasės 5 - 8 klasės 1 - 3 metų vaikai 4 - 7 metų vaikai
1 savaitė Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
2 savaitė Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
3 savaitė Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti

 

 
www.vieciunai.lt