Mokytojai

 

Baliutis Karolis

Išsilavinimas  
Aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas.
Specialybė   Anglų filologijos studijų programa, suteiktas  filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.
Mokomieji dalykai   Anglų kalba.
Kvalifikacinė kategorija   Anglų kalbos mokytojas.

 

 

 

 

Bartainienė Dijana

Išsilavinimas   Aukštasis, Šiaulių universitetas, Kauno technologijos universitetas.
Specialybė   Matematikos mokytoja, fizikos mokytoja, informatikos mokytoja.
Mokomieji dalykai   Matematika, fizika, informacinės technologijos.
Kvalifikacinė kategorija   Matematikos vyresnioji mokytoja, fizikos vyresnioji mokytoja, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja.

 

Bendorienė Birutė

Išsilavinimas   Aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas.
Specialybė   Matematikos mokytoja.
Mokomieji dalykai   Matematika.
Kvalifikacinė kategorija   Matematikos vyresnioji mokytoja.

 

Dovidauskienė Ieva

Išsilavinimas  
Aukštasis, vytauto didžiojo universitetas.
Specialybė   Pedagogikos studijų krypties religijos pedagogikos studijų programa. Suteikta dalyko pedagogikos, religijos studijų bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija.
Mokomieji dalykai   Tikyba.
Kvalifikacinė kategorija   Tikybos mokytoja.

 

Gelaželienė Rūta

Išsilavinimas   Aukštasis, Lietuvos edukologijos universitetas.
Specialybė   Kūno kultūros studijų programa. Suteiktas dalyko pedagogikos, sporto bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.
Mokomieji dalykai   Kūno kultūra.
Kvalifikacinė kategorija   Kūno kultūros mokytoja.

 

Giedraitienė Birutė

Išsilavinimas   Aukštasis, Šiaulių universitetas.
Specialybė   Pradinio mokymo pedagogika ir metodika.
Mokomieji dalykai   Pradinio ugdymo programos dalykai.
Kvalifikacinė kategorija   Pradinių ugdymo vyresnioji mokytoja.

 

Grušauskienė Jurgita

Išsilavinimas  
Aukštasis. Lietuvos edukologijos universitetas.
Specialybė   Psichologijos studijų programa. Suteiktas psichologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.
Mokomieji dalykai   Psichologas asistentas.
Kvalifikacinė kategorija   Psichologė asistentė.
 

 

Jarmalienė Danutė

Išsilavinimas   Aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas.
Specialybė   Matematikos mokytoja.
Mokomieji dalykai   Matematika.
Kvalifikacinė kategorija   III vadybinė kategorija, matematikos vyresnioji mokytoja.

 

Kalesnykaitė Gražina

Išsilavinimas   Aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas.
Specialybė   Chemija ir taikomieji darbai.
Mokomieji dalykai   Chemija .
Kvalifikacinė kategorija   Chemijos vyresnioji mokytoja.
 

 

Kazuraitė Erika

Išsilavinimas   Aukštasis. Šiaulių universitetas.
Specialybė   Specialiosios pedagogikos (specializacija – logopedija) studijų programa. Suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.
Mokomieji dalykai   Logopedas, specialusis pedagogas.
Kvalifikacinė kategorija   Logopedė, specialioji pedagogė.

 

Kleponienė Jūratė

Išsilavinimas   Aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas.
Specialybė   Biologija ir žemės ūkio pagrindai.
Mokomieji dalykai   Gamta ir žmogus, biologija .
Kvalifikacinė kategorija   Biologijos vyresnioji mokytoja.

'

Kilkuvienė Ingrida

Išsilavinimas   Filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.
Specialybė   Lietuvių filologijos studijų programa.
Mokomieji dalykai   Lietuvių kalba.
Kvalifikacinė kategorija   Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.

 

Lesevičiūtė Ramunė

Išsilavinimas   Aukštasis. Vilniaus pedagoginis universitetas. Aukštasis. Lietuvos edukologijos universitetas.
Specialybė   Geografijos studijų programa. Suteiktas geografijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija. Istorijos studijų programa. Suteiktas istorijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.
Mokomieji dalykai   Geografija.
Kvalifikacinė kategorija   Geografijos vyresnioji mokytoja.

 

Mačionienė Daiva

Išsilavinimas   Aukštasis. Šiaulių universitetas. Aukštesnysis. Marijampolės aukštesniosios pedagogikos mokykla.
Specialybė   Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programa. Suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija. Pradinio ugdymo ir tikybos mokymo kursas. Suteiktas pradinės mokyklos mokytojos ir pagrindinės mokyklos tikybos mokytojos kvalifikacija.
Mokomieji dalykai   Pradinio ugdymo programos dalykai.
Kvalifikacinė kategorija   Pradinio ugdymo mokytoja.
 

 

Muzikevičienė Sigita

Išsilavinimas   Aukštasis, Vilniaus universitetas.
Specialybė   Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.
Mokomieji dalykai   Lietuvių kalba, ekonomika.
Kvalifikacinė kategorija   Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.

'

Palubinskienė Virginija

Išsilavinimas   Aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas.
Specialybė   Istorijos mokytoja.
Mokomieji dalykai   Istorija, pilietiškumo pagrindai.
Kvalifikacinė kategorija   Istorijos vyresnioji mokytoja.

'

Petokaitienė Loreta

Išsilavinimas   Aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas.
Specialybė   Biologija ir žemės ūkio pagrindai, edukologija.
Mokomieji dalykai   Pradinio ugdymo programos dalykai.
Kvalifikacinė kategorija   Pradinių ugdymo vyresnioji mokytoja.

'

Rud Viktor

Išsilavinimas  
Aukštasis.
Specialybė   Matematikos specialybė.
Mokomieji dalykai    
Kvalifikacinė kategorija   Mokytojas konsultantas.

'

Trikšienė Aušra

Išsilavinimas  
Aukštasis, Šiaulių K. Preikšo Pedagoginis institutas.
Specialybė   Pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos specialybės kursas.
Mokomieji dalykai   Pradinio ugdymo programos dalykai.
Kvalifikacinė kategorija   Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

'

Uteševa Kristina

Išsilavinimas   Aukštasis, Šiaulių universitetas.
Specialybė   Muzikos pedagogika, švietimo vadyba, socialinė pedagogika.
Mokomieji dalykai   Muzika.
Kvalifikacinė kategorija   Muzikos mokytoja.

'

Vilūnienė Aurelija

Išsilavinimas  

Aukštesnysis, Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla,

aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas.

Specialybė   Dailė, dailės ir darbų pedagogika.
Mokomieji dalykai   Dailė, technologijos.
Kvalifikacinė kategorija   Technologijų vyresnioji mokytoja, dailės vyresnioji mokytoja.
 
 

 

Zubienienė Rita

Išsilavinimas  

Aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas.

Specialybė   Rusų kalbos ir literatūros ir pedagogikos specialybė. Suteikta vidurinės mokyklos rusų kalbos ir literatūros mokytojos, auklėjamojo darbo instruktorės kvalifikacija.
Mokomieji dalykai   Rusų kalba.
Kvalifikacinė kategorija   Rusų kalbos vyresnioji mokytoja.
 

 

   

Atgal