Mokytojai

Balkutė Ieva

Išsilavinimas  
aukštasis, pedagogikos studijų krypties religijos pedagogikos studijų programa
Specialybė   dalyko pedagogikos, religijos studijų bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija
Mokomieji dalykai   tikyba
Kvalifikacinė kategorija   tikybos mokytoja

 

Bartainienė Dijana

Išsilavinimas   aukštasis, Šiaulių universitetas, Kauno technologijos universitetas
Specialybė   matematikos mokytoja, fizikos mokytoja, informatikos mokytoja
Mokomieji dalykai   matematika, fizika, informacinės technologijos
Kvalifikacinė kategorija   matematikos vyresn. mokytoja, fizikos vyresn. mokytoja, informacinių technologijų vyresn. mokytoja

 

Bendorienė Birutė

Išsilavinimas   aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas
Specialybė   matematikos mokytoja
Mokomieji dalykai   matematika
Kvalifikacinė kategorija   matematikos vyresn. mokytoja

 

Česnulevičienė Elvyra

Išsilavinimas   aukštasis, Vilniaus universitetas
Specialybė   lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Mokomieji dalykai   pradinio ugdymo programos dalykai
Kvalifikacinė kategorija   III vadybinė kategorija, pradinių klasių mokytoja metodininkė

 

Giedraitienė Birutė

Išsilavinimas   aukštasis, Šiaulių universitetas
Specialybė   pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Mokomieji dalykai   pradinio ugdymo programos dalykai
Kvalifikacinė kategorija   pradinių klasių vyresn. mokytoja

 

Grušauskienė Jurgita

Išsilavinimas  
aukštasis
Specialybė   psichologijos studijų programa
Mokomieji dalykai   psichologo asistentė
Kvalifikacinė kategorija   psichologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija

 

Jarmalienė Danutė

Išsilavinimas   aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas
Specialybė   matematikos mokytoja
Mokomieji dalykai   matematika
Kvalifikacinė kategorija   III vadybinė kategorija, matematikos vyresn. mokytoja

 

Kalesnykaitė Gražina

Išsilavinimas   aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas
Specialybė   chemija ir taikomieji darbai
Mokomieji dalykai   chemija
Kvalifikacinė kategorija   chemijos vyresn. mokytoja

 

Kibirkštytė Edita

Išsilavinimas   aukštasis, Lietuvos kūno kultūros akademija, Vilniaus pedagoginis universitetas
Specialybė   kūno kultūros mokytoja, geografijos mokytoja
Mokomieji dalykai   kūno kultūra, geografija
Kvalifikacinė kategorija   kūno kultūros mokytoja, geografijos vyresn. mokytoja

 

Kleponienė Jūratė

Išsilavinimas   aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas
Specialybė   biologija ir žemės ūkio pagrindai
Mokomieji dalykai   gamta ir žmogus, biologija
Kvalifikacinė kategorija   biologijos vyresn. mokytoja

 

Krištopaitienė Angelė

Išsilavinimas   aukštesnysis, Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla
Specialybė   pradinių klasių pedagogika
Mokomieji dalykai   pradinio ugdymo programos dalykai
Kvalifikacinė kategorija   pradinių klasių vyresn. mokytoja

 

Mačionienė Daiva

Išsilavinimas   bakalauro diplomas, aukštesniojo mokslo diplomas.
Specialybė   pradinio ugdymo pedagogikos studijų programa, pradinio ugdymo ir tikybos mokymo kursas
Mokomieji dalykai   pradinio ugdymo programos dalykai
Kvalifikacinė kategorija   Pradinės mokyklos mokytojos ir pagrindinės mokyklos tikybos mokytojos kvalifikacija, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.

'

Katčenkaitė Lina Marija

Išsilavinimas  
 aukštasis, Šiaulių K. Preikšo Pedagoginis institutas
Specialybė   defektologijos specialybės kursas
Mokomieji dalykai   vyresnioji specialioji pedagogė, vyresnioji logopedė
Kvalifikacinė kategorija  
pagalbinės mokyklos mokytojo ir logopedo kvalifikacija

'

Kilkuvienė Ingrida

Išsilavinimas   filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija
Specialybė   Lietuvių filologijos studijų programa
Mokomieji dalykai   lietuvių kalba
Kvalifikacinė kategorija   lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.

'

Marcinonienė Elvyra

Išsilavinimas  
aukštasis, Vilniaus Valstybinis V. Kapsuko universitetas
Specialybė   rusų kalbos ir literatūros specialybės kursas
Mokomieji dalykai   rusų kalba
Kvalifikacinė kategorija   rusų kalbos vyresnioji mokytoja

'

Mitkus Ričardas

Išsilavinimas   aukštasis, Lietuvos kūno kultūros akademija
Specialybė   kūno kultūros mokytojas
Mokomieji dalykai   kūno kultūra, technologijos, žmogaus sauga
Kvalifikacinė kategorija   kūno kultūros vyresn. mokytojas

'

Muzikevičienė Sigita

Išsilavinimas   aukštasis, Vilniaus universitetas
Specialybė   lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Mokomieji dalykai   lietuvių kalba, ekonomika
Kvalifikacinė kategorija   lietuvių kalbos vyresn. mokytoja

'

Palubinskienė Virginija

Išsilavinimas   aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas
Specialybė   istorijos mokytoja
Mokomieji dalykai   istorija, pilietiškumo pagrindai
Kvalifikacinė kategorija   istorijos vyresn. mokytoja

'

Petokaitienė Loreta

Išsilavinimas   aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas
Specialybė   biologija ir žemės ūkio pagrindai, edukologija
Mokomieji dalykai   pradinio ugdymo programos dalykai
Kvalifikacinė kategorija   pradinių klasių vyresn. mokytoja

'

Rud Viktor

Išsilavinimas  
aukštasis
Specialybė   matematikos specialybė
Mokomieji dalykai    
Kvalifikacinė kategorija   mokytojas konsultantas

'

Rundia Tomas

Išsilavinimas   aukštasis, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas
Specialybė   menotyra, anglų filologija, anglų kalba
Mokomieji dalykai   anglų kalba
Kvalifikacinė kategorija   anglų kalbos mokytojas

'

Trikšienė Aušra

Išsilavinimas  
aukštasis, Šiaulių K. Preikšo Pedagoginis institutas
Specialybė   Pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos specialybės kursas
Mokomieji dalykai   pradinio ugdymo programos dalykai
Kvalifikacinė kategorija   pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

'

Uteševa Kristina

Išsilavinimas   aukštasis, Šiaulių universitetas
Specialybė   muzikos pedagogika, švietimo vadyba, socialinė pedagogika
Mokomieji dalykai   muzika
Kvalifikacinė kategorija   muzikos mokytoja

'

Vilūnienė Aurelija

Išsilavinimas  

aukštesnysis, Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla,

aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas

Specialybė   dailė, dailės ir darbų pedagogika
Mokomieji dalykai   dailė, technologijos
Kvalifikacinė kategorija   technologijų vyresn. mokytoja, dailės vyresn. mokytoja
 
 

 

   

Atgal