DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VIEČIŪNŲ PROGIMNAZIJOS

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2017 -  2018 M. M.

Eil. Nr.

Darbuotojo vardas ir pavardė

Pareigos

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI >>> (plačiau)

1.       

Baliutis Karolis

Anglų kalbos vyresnysis mokytojas

2.       

Bartainienė Dijana

Informacinių technologijų vyresnioji, fizikos vyresnioji mokytoja

3.       

Bendorienė Birutė

Matematikos vyresnioji mokytoja

4.       

Česnulevičienė Elvyra

Direktorė

5.       

Daniušienė Irena*

Neformaliojo ugdymo vyresnioji mokytoja

6.       

Dovidauskienė Ieva*

Tikybos mokytoja

7.       

Gelaželienė Rūta

Kūno kultūros mokytoja

8.       

Giedraitienė Birutė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

9.       

Grušauskienė Jurgita

Psichologė asistentė

10.   

Jarmalienė Danutė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

11.   

Kalesnykaitė Gražina*

Chemijos vyresnioji mokytoja

12.   

Kazuraitė Erika

Specialioji pedagogė

13.   

Kilkuvienė Ingrida*

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

14.   

Kleponienė Jūratė

Biologijos vyresnioji mokytoja

15.   

Lesevičiūtė Ramunė*

Geografijos vyresnioji mokytoja

16.   

Mačionienė Daiva

Pradinio ugdymo mokytoja

17.   

Muzikevičienė Sigita

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

18.   

Palubinskienė Virginija

Istorijos vyresnioji mokytoja

19.   

Petokaitienė Loreta

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

20.   

Rud Viktor

Mokytojas konsultantas

21.   

Trikšienė Aušra

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

22.   

Uteševa Kristina

Vyresnioji socialinė pedagogė,

muzikos mokytoja

23.   

Vilūnienė Aurelija

Dailės vyresnioji ir technologijų vyresnioji mokytoja

24.   

Zubienienė Rita *

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

 

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

1.       

Balevičienė Julija

Budėtoja

2.       

Baranauskienė Danutė

Valytoja

3.       

Bendorius Valdas

Sargas

4.       

Fedorenkienė Romualda

Raštinės vedėja

5.       

Jakavonienė Marytė

Budėtoja

6.       

Janulevičiūtė Kristina

Virėja

7.       

Kvaraciejienė Danutė

Valytoja

8.       

Martinonis Vitas

Sargas

9.       

Greta Šarkauskienė

Mokytojo padėjėja

10.   

Plukys Vykintas

Darbininkas

11.   

Ražukienė Angelė

Buhalterė

12.   

Urbonas Vitalijus

Darbininkas

13.   

Vilkancas Valdas

Technikas

14.   

Vitkauskas Tadas

Sargas

15.   

Vitkauskė Akvilė

Bibliotekos vedėja

16.   

Zapasnykienė Inga

Valytoja

17.   

Zubrickienė Irena

Vyriausioji buhalterė

18.   

Žūkas Mykolas

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS „LINELIS“

Eil. Nr.

Darbuotojo vardas ir pavardė

Pareigos

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

1.  

Daniušienė Irena*

Meninio ugdymo pedagogė

2.  

Jarmalienė Aldona

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

3.  

Kazakovienė Danguolė

Auklėtoja

4.  

Kazuraitė Erika

Logopedė

5.  

Naruckienė Jurgita

Auklėtoja

6.  

Ruckutė Gintarė

Auklėtoja

7.  

Ruckuvienė Rūta

Auklėtoja

8.  

Tamkevičienė Angelė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

9.  

Vaičiulionienė Jūratė

Auklėtoja

10.   

Vaičiulionienė Vaida

Auklėtoja

11.   

Zubernienė Birutė

Auklėtoja

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

1.   

Glavinskienė Justina

Auklėtojo padėjėja

2.   

Grušauskienė Jurgita

Auklėtojo padėjėja

3.   

Jundienė Lina

Valytoja

4.   

Krištapavičienė Viktorija

Auklėtojo padėjėja

5.   

Kutkienė Daiva

Vyr. virėja

6.   

Lukšys Mindaugas

Darbininkas

7.   

Plutulevičiūtė Kristina

Virėja

8.   

Stanevičienė Ramutė

Auklėtojo padėjėja

9.   

Šmatavičienė Ilona

Auklėtojo padėjėja

10.   

Vaščilaitė-Pereira Kristina

Auklėtojo padėjėja

*Darbuotojas, dirbantis nepagrindinėje darbovietėje

 

Į viršų                       

www.vieciunai.lt