DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VIEČIŪNŲ PROGIMNAZIJOS

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2017 -  2018 M. M.

Eil. Nr.

Darbuotojo vardas ir pavardė

Pareigos

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI >>> (plačiau)

1.       

Baliutis Karolis

Anglų kalbos vyresnysis mokytojas

2.       

Bartainienė Dijana

Informacinių technologijų vyresnioji, fizikos vyresnioji mokytoja

3.       

Bendorienė Birutė

Matematikos vyresnioji mokytoja

4.       

Česnulevičienė Elvyra

Direktorė

5.       

Daniušienė Irena*

Neformaliojo ugdymo vyresnioji mokytoja

6.       

Dovidauskienė Ieva*

Tikybos mokytoja

7.       

Gelaželienė Rūta

Kūno kultūros mokytoja

8.       

Giedraitienė Birutė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

9.       

Grušauskienė Jurgita

Psichologė asistentė

10.   

Jarmalienė Danutė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

11.   

Kalesnykaitė Gražina*

Chemijos vyresnioji mokytoja

12.   

Kazuraitė Erika

Specialioji pedagogė, logopedė

13.   

Kilkuvienė Ingrida*

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

14.   

Kleponienė Jūratė

Biologijos vyresnioji mokytoja, pailgintos dienos grupės auklėtoja

15.   

Lazarenko Tatjana * Tikybos mokytoja

16.   

Lesevičiūtė Ramunė*

Geografijos vyresnioji mokytoja

17.   

Mačionienė Daiva

Pradinio ugdymo mokytoja, tikybos vyresnioji mokytoja

18.   

Muzikevičienė Sigita

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

19.   

Palubinskienė Virginija

Istorijos vyresnioji mokytoja, pailgintos dienos grupės auklėtoja

20.   

Petokaitienė Loreta

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

21.   

Rud Viktor

Mokytojas konsultantas

22.   

Trikšienė Aušra

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

23.   

Uteševa Kristina

Vyresnioji socialinė pedagogė, muzikos mokytoja

24.   

Vilūnienė Aurelija

Dailės vyresnioji ir technologijų vyresnioji mokytoja

25.      

Zubienienė Rita *

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

 

 

 

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

1.

Balevičienė Julija

Budėtoja

2.

Baranauskienė Danutė Valytoja

3.

Barysaitė Brigita Mokytojo padėjėja

4.

Bendorius Valdas Sargas

5.

Fedorenkienė Romualda Raštinės vedėja

6.

Jakavonienė Marytė Budėtoja

7.

Kvaraciejienė Danutė Valytoja

8.

Lukšys Mindaugas Technikas

9.

Martinonis Vitas Sargas

10.

Mikelionienė Ona Virėja

11.

Plukys Vykintas Darbininkas

12.

Ražukienė Angelė Buhalterė

13.

Šarkauskienė Greta Mokytojo padėjėja

14.

Trainavičius Almantas Darbininkas

15.

Vilkancas Valdas Technikas

16.

Vitkauskas Tadas Sargas

17. 

Vitkauskė Akvilė Bibliotekos vedėja

18.

Zapasnykienė Inga  Valytoja
19.  

Zubrickienė Irena

Vyriausioji buhalterė
20.  

Žūkas Mykolas

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS „LINELIS“

 

Eil. Nr.

Darbuotojo vardas ir pavardė

Pareigos

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

1.  

Daniušienė Irena*

Meninio ugdymo pedagogė

2.  

Glavinskienė Justina

Auklėtoja

3.  

Jarmalienė Aldona

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

4.  

Kazakovienė Danguolė

Auklėtoja

5.  

Kazuraitė Erika

Logopedė

6.  

Naruckienė Jurgita

Auklėtoja

7.  

Ruckutė Gintarė

Auklėtoja

8.  

Ruckuvienė Rūta

Auklėtoja

9.  

Tamkevičienė Angelė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

10.   

Vaičiulionienė Jūratė

Auklėtoja

11.   

Vaičiulionienė Vaida

Auklėtoja

12.   

Zubernienė Birutė

Auklėtoja

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

1.   

Glavinskienė Justina

Auklėtojo padėjėja

2.   

Grušauskienė Jurgita

Auklėtojo padėjėja (spec.)

3.   

Krištapavičienė Viktorija

Auklėtojo padėjėja

4.   

Kutkienė Daiva

Vyriausioji virėja

5.   

Lukšys Mindaugas

Darbininkas

6.   

Plutulevičiūtė Kristina

Virėja

7.   

Stanevičienė Ramutė

Auklėtojo padėjėja

8.   

Šmatavičienė Ilona

Auklėtojo padėjėja

9.   

Tamulevičienė Lina

Valytoja

10.   

Vaščilaitė-Pereira Kristina

Auklėtojo padėjėja

*Darbuotojas, dirbantis nepagrindinėje darbovietėje

 

Į viršų



                       

www.vieciunai.lt