DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VIEČIŪNŲ PROGIMNAZIJOS

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2018 -  2019 M. M.

Eil. Nr.

Darbuotojo vardas ir pavardė

Pareigos

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI >>> (plačiau)

1.       

Bartainienė Dijana

Informacinių technologijų vyresnioji, fizikos vyresnioji mokytoja

2.       

Bendorienė Birutė

Matematikos vyresnioji mokytoja

3.       

Daniušienė Irena*

Neformaliojo ugdymo vyresnioji mokytoja

4.       

Dovidauskienė Ieva*

Tikybos mokytoja

5.       

Giedraitienė Birutė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

6.       

Grušauskienė Jurgita

Psichologė asistentė

7.       

Jarmalienė Danutė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

8.       

Kalesnykaitė Gražina*

Chemijos vyresnioji mokytoja

9.       

Kazuraitė Erika

Specialioji pedagogė, logopedė

10.   

Kilkuvienė Ingrida*

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

11.   

Kleponienė Jūratė

Biologijos vyresnioji mokytoja

12.   

Kriginienė Donata

Anglų kalbos mokytoja

13.   

Labalaukienė Odeta

Kūno kultūros mokytoja

14.   

Lazarenko Tatjana*

Tikybos mokytoja

15.   

Lesevičiūtė-Stulgaitienė Ramunė*

Geografijos vyresnioji mokytoja

16.   

Mačionienė Daiva

Pradinio ugdymo mokytoja

17.   

Muzikevičienė Sigita

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

18.   

Palubinskienė Virginija

Istorijos vyresnioji mokytoja

19.   

Petokaitienė Loreta

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

20.   

Rud Viktor

Mokytojas konsultantas

21.   

Trikšienė Aušra

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

22.   

Uteševa Kristina

Vyresnioji socialinė pedagogė, muzikos mokytoja

23.   

Vilūnienė Aurelija

Dailės vyresnioji ir technologijų vyresnioji mokytoja

24.   

Zubienienė Rita *

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

 

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

1.

Balevičienė Julija

Budėtoja

2.

Baranauskienė Danutė

Valytoja

3.

Bendorius Valdas

Sargas

4.

Fedorenkienė Romualda

Raštinės vedėja

5.

Jakavonienė Marytė

Budėtoja

6.

Kibildienė Rima

Mokytojo padėjėja

7.

Kvaraciejienė Danutė

Valytoja

8.

Lukšys Mindaugas

Technikas

9.

Martinonis Vitas

Sargas

10.

Micevičienė Nijolė

Virėja

11.

Plukys Vykintas

Darbininkas

12.

Ražukienė Angelė

Buhalterė

13.

Šarkauskienė Greta

Mokytojo padėjėja

14.

Trainavičius Almantas

Darbininkas

15.

Visockienė Kristina

Vyriausioji virėja

16.

Vitkauskas Tadas

Sargas

17.

Vitkauskė Akvilė

Bibliotekos vedėja

18.

Zapasnykienė Inga 

Valytoja

19.

Zubrickienė Irena

Vyriausioji buhalterė 

20.

Žūkas Mykolas

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui  

 

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS „LINELIS“

 

Eil. Nr.

Darbuotojo vardas ir pavardė

Pareigos

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

1.  

Daniušienė Irena*

Meninio ugdymo pedagogė

2.  

Glavinskienė Justina

Auklėtoja

3.  

Kazakovienė Danguolė

Auklėtoja

4.  

Kazuraitė Erika

Logopedė

5.  

Ruckutė Gintarė

Auklėtoja

6.  

Ruckuvienė Rūta

Auklėtoja

7.  

Tamkevičienė Angelė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

8.  

Vaičiulionienė Jūratė

Auklėtoja

9.  

Vaičiulionienė Vaida

Auklėtoja

10.   

Veselovienė Irmantė

Auklėtoja

11.   

Zubernienė Birutė

Auklėtoja

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

1.   

Kašalynaitė Agnė

Auklėtojo padėjėja

2.   

Krištapavičienė Viktorija

Auklėtojo padėjėja

3.   

Kutkienė Daiva

Vyriausioji virėja

4.   

Lukšys Mindaugas

Darbininkas

5.   

Plutulevičiūtė Kristina

Virėja

6.   

Stanevičienė Ramutė

Auklėtojo padėjėja

7.   

Stonkutė Vilija

Auklėtojo padėjėja

8.   

Šmatavičienė Ilona

Auklėtojo padėjėja

9.   

Tamulevičienė Lina

Valytoja

10.   

Vaščilaitė-Pereira Kristina

Auklėtojo padėjėja

 

*Darbuotojas, dirbantis nepagrindinėje darbovietėje

 

Į viršų                       

www.vieciunai.lt