DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VIEČIŪNŲ PROGIMNAZIJA

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2019 M. M.

Eil. Nr.

Darbuotojo vardas ir pavardė

Pareigos

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI >>> (plačiau)

1.       

Bartainienė Dijana

Informacinių technologijų vyresnioji ir fizikos vyresnioji mokytoja

2.       

Bendorienė Birutė

Matematikos vyresnioji mokytoja

3.       

Dovidauskienė  Ieva*

Tikybos mokytoja

4.       

Giedraitienė Birutė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

5.       

Kadziauskas Aurimas*

Kūno kultūros mokytojas

6.       

Kalesnykaitė Gražina*

Chemijos vyresnioji mokytoja

7.       

Kazėnienė Erika

Specialioji pedagogė, logopedė

8.       

Kleponienė Jūratė

Biologijos vyresnioji mokytoja

9.       

Kriginienė Donata

Anglų kalbos mokytoja

10.   

Krivonienė Žaneta

Direktorė

11.   

Labalaukienė Odeta

Kūno kultūros mokytoja

12.   

Lazarenko Tatjana*

Tikybos mokytoja

13.   

Lesevičiūtė-Stulgaitienė  Ramunė*

Geografijos vyresnioji mokytoja

14.   

Mačionienė Daiva

Pradinio ugdymo mokytoja

15.   

Muzikevičienė Sigita

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

16.   

Palubinskienė Virginija

Istorijos vyresnioji mokytoja

17.   

Petokaitienė Loreta

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

18.   

Trikšienė Aušra

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

19.   

Uteševa Kristina

Vyresnioji socialinė pedagogė, muzikos vyresnioji mokytoja

20.   

Vilūnienė Aurelija

Dailės vyresnioji ir technologijų vyresnioji mokytoja

21.   

Zubienienė Rita *

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

 

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

     

1.

Balčienė Irma

Mokytojo padėjėja

2.

Balevičienė Julija

Budėtoja

3.

Baranauskienė Danutė

Valytoja

4.

Bendorius Valdas

Kiemsargis, budėtojas

5.

Fedorenkienė Romualda

Raštinės vedėja

6.

Jakavonienė Marytė

Budėtoja

7.

Kibildienė Rima

Mokytojo padėjėja

8.

Kvaraciejienė Danutė

Valytoja

9.

Lukšys Mindaugas

Technikas

10.

Micevičienė Nijolė

Virėja

11.

Plukys Vykintas

Darbininkas

12.

Ražukienė Angelė

Buhalterė

13.

Rud Viktor

Inžinierius programuotojas

14.

Šarkauskienė Greta

Mokytojo padėjėja

15.

Trainavičius Almantas*

Darbininkas

16.

Visockienė Kristina

Vyriausioji virėja

17.

Vitkauskė Akvilė

Bibliotekos vedėja

18.

Zapasnykienė Inga

Valytoja

19.

Zubrickienė Irena

Vyriausioji buhalterė

20.

Žūkas Mykolas

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, technikas

     

 

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS „LINELIS“ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2019 M.

 

Eil. Nr.

Darbuotojo vardas ir pavardė

Pareigos

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

1.  

Daniušienė Irena*

Meninio ugdymo mokytoja

2.  

Glavinskienė Justina

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3.  

Jarmalienė Danutė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

4.  

Kazakovienė Danguolė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

5.  

Kazuraitė Erika

Logopedė

6.  

Ruckutė Gintarė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

7.  

Ruckuvienė Rūta

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

8.  

Tamkevičienė Angelė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

9.  

Vaičiulionienė Jūratė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

10.   

Vaičiulionienė Vaida

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

11.   

Veselovienė Irmantė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

12.

Zubernienė Birutė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

1.   

Kašalynaitė Agnė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

2.   

Krištapavičienė Viktorija

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

3.   

Kutkienė Daiva

Vyriausioji virėja

4.   

Lukšys Mindaugas

Darbininkas

5.   

Plutulevičiūtė Kristina

Virėja

6.   

Stanevičienė Ramutė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

7.   

Stonkutė Vilija

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

8.   

Šmatavičienė Ilona

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

9.   

Tamulevičienė Lina

Valytoja

10.   

Vaščilaitė-Pereira Kristina

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

 

*Darbuotojas, dirbantis nepagrindinėje darbovietėje

 

 

Į viršų                       

www.vieciunai.lt