RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI

 

Metai Projektas

Projekto rengėjai

2018

 

Pradinio ugdymo pasiekimų gerinimas, lavinant socialinį-emocinį intelektą

 

    
 

2015 - 2017

 

 

Žemės ūkio ministerijos projektas  Viečiūnų pagrindinėje mokykloje „Šviečiamoji gyvulininkystės programa“

 
    A. Trikšienė
2014 Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme.      O. Belkina
2014

Kūrybinių partnerysčių programa

D. Bartainienė

2013 - 2017 Mes rūšiuojam      J. Kleponienė

                        

                                                                  Atgal            

 

www.vieciunai.lt