RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI

 

Metai Projektas

Projekto rengėjai

2014 Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme.      O. Belkina
2014

Kūrybinių partnerysčių programa

D. Bartainienė

2013 - 2014 Mes rūšiuojam      J. Kleponienė
2012 - 2013  Žaliosios mokymosi aplinkos       D. Bartainienė

     J. Kleponienė

     G. Kalesnykaitė

2012 Šiaurės ministrų tarybos finansuotas projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“.      Bibliotekos vedėja

     A. Vitkauskė

2010-2011 Lietuvos mokyklų interneto svetainių konkursas „Tautos svetainė“ rinkimai.       D. Bartainienė
2010-2011

Spektaklio „Eglė – žalčių karalienė“ ištraukos, parengtos pagal Scenos ir estetikos mokyklos vykdomą programą „Tolerancijos ir pakantumo bei lyderystės kompetencijų ugdymas pasitelkiant tradicinę ir šiuolaikinę kultūrą“, įgyvendinant Europos socialinio fondo ir LR lėšomis finansuojamą projektą TAPK, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

K. Daunaravičiūtė

2010-2011

Šiaurės ministrų tarybos finansuotas projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“.

Bibliotekos vedėja L.Vitkauskienė

2010-2011

Pilietinių iniciatyvų centro projektas „Pedagogų stažuočių Lietuvoje programų parengimo ir įgyvendinimo paslaugos“.

K.Daunaravičiūtė

2010-2011

Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“.

D. Česaitytė – Rutkauskienė,

T. Rundia, O. Belkina

2009

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“

L. Vitkauskienė

2009-2010 Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Tau ir apie tave, Lietuva“

socialinė pedagogė K.Daunaravičiūtė, istorijos mokytoja V.Palubinslienė

2009-2010 Vaikų socializacijos programa „Drugys“

socialinė pedagogė K.Daunaravičiūtė

2008 m.

Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymo projektas „Po pilietiškumo lietumi“

socialinė pedagogė K.Daunaravičiūtė

2008 m.

Psichotropinių medžiagų naudojimo prevencijos projektas „Ledlaužis“

socialinė pedagogė K.Daunaravičiūtė

2007 m.

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių rėžimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti konkursas-projektas „Nuo pilietinės iniciatyvos prie pilietinės visuomenės“.

V.Palubinskienė

J.Bliūdžiuvienė

2007 m.

Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymo projektas „Tautiškumo idėjų keliu“.

socialinė pedagogė K.Daunaravičiūtė

2006 m.

Šiaurės ministrų tarybos finansuotas projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“.

L.Vitkauskienė

2006 m.

Pirminės narkomanijos prevencijos projektas „Žinau – galiu gyventi kitaip“.

socialinė pedagogė K.Daunaravičiūtė

2005 m.

Laimėtas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų projektas „Informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo 7-8 -ųjų klasių ugdymo procese proveržis“.

D.Bartainienė, L.Vitkauskienė

2004 m.

ŠKF konkursas „Knygos kaimo bendruomenei“.

L.Vitkauskienė

2004 m.

 ŠKF konkursas „Edukacinės iniaciatyvos“.

E.Česnulevičienė, V.Jakimavičienė, L.Petokaitienė, A.Krištopaitienė, A.Bolys, L.Vitkauskienė

2003 m.

„Žaliosios savaitės“ konkursas mokykloms 2004 (organizatorė Europos Sąjunga).

Ekologų būrelis vad.E.Česnulevičienė

2003 m.

Suomijos aplinkos ministerijos konkursas „Mokykla, bendruomenė, aplinka“ - įteiktas specialus prizas.

Ekologų būrelis vad. E.Česnulevičienė

2002 m.

AB banko „Hansa - LTB'' ir LR ŠMM finansuotas projektas ,,Kompiuteriai - Lietuvos mokykloms“.

D. Jarmalienė, L.Vitkauskienė

2002 m.

UAB „Akelotė ir Ko'' paramos projektas „Edukaciniai žaidimai - Lietuvos mokykloms“.

A. Meškerienė, E.Česnulevičienė, A.Krištopaitienė, L.Petokaitienė, L.Vitkauskienė

2002 m.

ŠMM ir Krašto apsaugos konkursas „Mokyklų bendruomenių informavimas NATO ir saugumo klausimais“.

D.Bartainienė, S.Muzikevičienė, T.Rundia, L.Vitkauskienė

2002 m.

ŠKF projektas „Mokykla - nuolatinės traukos centras“.

L. Vitkauskienė, E.Česnulevičienė, A.Krištopaitienė, S.Sabonienė, J.Karpienė

2002 m.

Finansuotas projektas „Nešiojami IBM kompiuteriai - Lietuvos mokytojams“

A. Bolys  

2001 m.

ŠKF finansuotas projektas „Bendravimo tiltai - mokykla ir vietos bendruomenė“.

 

L. Vitkauskienė, E.Česnulevičienė, D.Bartainienė T.Rundia, S.Muzikevičienė, V.Jakimavičienė

2001 m.

„Poeto L. Matuzevičiaus muziejinė kompozicija“.

J. Bliūdžiuvienė

2001 m.

„Literatūrinė svetainė mokykloje“.

J. Bliūdžiuvienė, A.Krištopaitienė

2001 m.

„Mokyklos aplinka ir mokinių ekologinis ugdymas“.

J. Kleponienė

2000 m.

ŠMM finansuotas projektas „Vaikų vasaros socializacija“.

D. Jarmalienė, E.Česnulevičienė

                        

                                                                  Atgal            

 

www.vieciunai.lt