REGIONINIAI  PROJEKTAI

 

Metai Projektas

Projekto rengėjai

2010-2011

Regioninis projektas „Mūsų kraitis Europoje“

V. Palubinskienė,

A. Krištopaitienė (Kraštotyros ir „Kielytės“ būrelių nariai)

2010-2011

Neformaliojo švietimo programa „Kūrybos dirbtuvės“

K. Daunaravičiūtė

2010-2011

Neformaliojo ugdymo programa „Menas žmogų puošia“.

K. Daunaravičiūtė

2009--2010

Neformaliojo švietimo programa „Kūrybos vaivorykštė“

K. Daunaravičiūtė

2009-2010 m.

Jaunimo iniciatyvų projektas „Žingsnis į priekį“

K.Daunaravičiūtė

L.Valentaitė

2008-2009 m.

Jaunimo iniciatyvų projektas „Čia mano Lietuva“

K.Daunaravičiūtė

S.Ruckutė

2008-2009 m.

Vaikų socializacijos programa „Būti kartu gera“

K.Daunaravičiūtė

2007-2008 m.

Vaikų vasaros poilsio socializacijos programa „Saulės taku pirmyn“

K.Daunaravičiūtė

2007 m.

Projektas „Veiksmo diena“

K.Daunaravičiūtė

2006-2007 m.

Vaikų vasaros poilsio stovykla „Vasarėlė“

K.Daunaravičiūtė

2006 m.

Vasaros stovykla „Dar pabūkime kartu“

K.Daunaravičiūtė

2006 m.

Projektas „Diena jaunimo glėbyje“

K.Daunaravičiūtė, R.Mitkus

2005 m.

Savivaldybės finansuotas projektas  „Sveika, mano vasara!“

B. Giedraitienė

2004 m.

Savivaldybės finansuotas projektas „Mes kartau - jėga!“

I. Veselovienė

2003 m.

Savivaldybės finansuotas projektas „Tu bitela, pilkoji“

A. Krištopaitienė

2003 m.

Savivaldybės finansuotas projektas „Kielytei - 10“

A. Krištopaitienė

2003 m.

Savivaldybės finansuotas projektas „Sveika, mano vasara!“

E. Česnulevičienė

2002 m.

„Noriu bendrauti“

J. Svirskaitė, R.Vitkauskaitė, A.Giedraitytė, L.Korobovaitė, R.Šataitė, M.Lukoševičiūtė

2002 m.

Savivaldybės finansuotas projektas „Sveika, būk vasarėle!“

V. Mieščionaitienė, I.Veselovienė, V.Jakimavičienė, E.Kibirkštytė

2001 m.

Druskininkų sav. finansuotas projektas „Mokyklos aplinka ir mokinys“

L. Vitkauskienė, J.Kleponienė

2000 m.

„Linksmoji pertrauka“

I. Veselovienė, D.Jarmalienė, S.Bankietienė

     

Atgal

www.vieciunai.lt