TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

 

 

Metai Projektas Projekto rengėjai
2010-2012

COMENIUS DAUGIAŠALĖS PARTNERYSTĖS PROJEKTAS
,,AN OPEN MIND FOR DISCOVERY” – Atvirumas atradimams (2010-2012 m.)

 

D.Česaitytė Rutkauskienė

2011

 

COMENIUS KONTAKTINIS SEMINARAS VOKIETIJOJE - NAUJO
TARPTAUTINIO PROJEKTO PRADŽIA

D.Česaitytė Rutkauskienė

 

2012-2014

COMENIUS DAUGIAŠALĖS MOKYKLŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTAS ,,ASMENINIS TOBULĖJIMAS IR ATEITIES KARJEROS“ (2012 -2014 m.)

Susitikimas Portugalijoje     Susitikimas Vokietijoje    Susitikimas Islandijoj

Susitikimas Lietuvoje     Susitikimas Kipre  Susitikimas Prancūzijoje

D.Česaitytė Rutkauskienė

 

 

 

 

  

 

 

 

Rumunija      Turkija     Lietuva     Bulgarija     Rumunija

 

 

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Comenius paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

 

COMENIUS DAUGIAŠALĖS PARTNERYSTĖS PROJEKTAS
,,AN OPEN MIND FOR DISCOVERY” – Atvirumas atradimams (2010-2012 m.)

 

 

 

 

Projekto koordinatotius –"CONSTANTIN BRÂNCUŞI" pradinė ir vidurinė mokykla Cluj-Napoca (liet. Klužas), Rumunija.

Projekto partneriai
1. GAZIOSMANPASA OZEL SEFKAT ILKOGRETIM OKULU
pradinė privati mokykla, Stambule, Turkijoje.
2. SOU "SV.SV.KIRIL AND METODII", vidurinė mokykla, Zlataritsoje, Bulgarijoje.
3. Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla, Viečiūnuose, Druskininkų sav.

Projekto idėja – sudėtingo gamtos mokslų (biologijos, fizikos ir chemijos) mokymosi tobulinimas, taikant interaktyvius metodus ir tarpdalykinę integraciją. Šiuo projektu siekiama tobulinti mokinių gebėjimus tarpusavyje sieti sąvokas, reiškinius, priežastis bei pasekmes.

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti šiuolaikinius, efektyvius ir lengvai pritaikomus metodus, kad paskatintume mokinius tarpdalykinei biologijos, fizikos ir chemijos integracijai, mokantis minėtų trijų dalykų.
Šiuolaikiniai mokymo metodai paskatins mokinius tyrinėti gamtos mokslus:
- darant praktinius eksperimentus;
- gaminant mokyklai įvairias priemones;
- mokantis naudotis šiuolaikiniais bibliografijos šaltiniais, susijusiais su mokslu;
- naudojantis IT integruoti įvairius dalykus mokymo procese;
- rašant originalius mokslinius rašinius ir projektus arba mokantis minėtų dalykų naudojant PPT programą.
- atliekant įsivertinimo testus tam, kad pabrėžtume tinkamą naujų mokslinių koncepcijų taikymą;
- ugdant moksleivių anglų kalbos kalbėjimo įgūdžius;
- skatinant tarpkultūrinius ryšius;
- parengiant knygą/ CD.

Projektas parengtas mokytojų ir skirtas mokytojams, akcentuojantis vaizdines priemones, kurios yra efektyvios ir lengvai suprantamos bei pritaikomos mokyklose.

Planuojamos veiklos partnerystėje:

1. Projekto pristatymas kiekvienoje iš partnerinių institucijų.
2. Projekto koordinavimo grupės sudarymas kiekvienoje iš partnerinių institucijų.
3. Projekto dalyvių susitikimai Rumunijoje, Lietuvoje, Turkijoje ir Bulgarijoje.
4. Projekto veiklos sklaida mokyklos bendruomenei, vietinei bendruomenei ir vietinėje spaudoje.
5. Praktiniai biologijos, fizikos ir chemijos eksperimentai, jų filmavimas, pristatymas.
6. Projekto žurnalo rengimas.
7. Mokyklinių priemonių, reikalingų biologijos, chemijos ir fizikos pamokose, gamyba.
8. Mokslinių rašinių rašymas, skaidruolių parengimas.
9. Testų rinkinių parengimas, jų išbandymas, testų rezultatų analizė.
10. Projekto kokybinis įvertinimas.
11. Medžiagos rinkimas bendrai projekto knygai, knygos spausdinimas.
12. Projekto galutinės ataskaitos parengimas.

Laukiami projekto rezultatai, galutiniai ,,produktai“:
1. Mokyklinių priemonių gamyba praktinių eksperimentų metu.
2. Moksliniai rašiniai ir projektai. Dalykų mokymas, naudojant PowerPoint programą, IT ir šiuolaikinius bibliografinius šaltinius.
3. Testų atlikimas tam, kad patikrintume naujų mokslinių koncepcijų tinkamą pritaikymą. Kiekviena partnerinė institucija sukurs testų rinkinį (reikalingą mokinių žinių ir gebėjimų patikrinimui). Testų rezultatai, jų apibendrinimas.
4. Reikiamos medžiagos rinkimas knygai /CD. Knyga bus dvikalbė (anglų k. – gimtoji kiekvienos partnerinės institucijos kalba).Projekto susitikimai:

1. 2010 m. spalis – susitikimas Rumunijoje, Klužo mieste (įvyko >>> plačiau).
2. 2011 m. vasaris – susitikimas Turkijoje, Stambule (įvyko >>> plačiau).
3. 2011 m. balandis – susitikimas Lietuvoje, Viečiūnuose-Druskininkuose (įvyko >>> plačiau).
4. 2011 m. spalis – susitikimas Bulgarijoje, Zlataritsoje (įvyko >>> plačiau).
5. 2012 m. gegužė – susitikimas Rumunijoje, Klužo mieste.

 

 

      

   

Atgal