Tarptautinė antikorupcijos diena

 

Renginiai, skirti Tarptautinei antikorupcijos dienai, mokykloje vyko keletą dienų. Klasių valandėlių metu vyko pokalbiai, diskusijos apie korupciją, jos pasireiškimo formas, būdus korupcijai įveikti. Mokiniai piešė piešinius, kuriais išsakė savo požiūrį į korupciją. Geriausius piešinius visi galėjo pamatyti parodoje antrame mokyklos aukšte. Informacijos apie šią dieną buvo galima rasti stende prie istorijos kabineto.
Savaitę užbaigė renginys „Korupcijos voratinklis“. Korupciją, apraizgančią žmonių ir valstybių gyvenimus, simbolizavo didelis voratinklis, pakabintas aktų salės scenoje. Mokiniai prisegė lapelius su teiginiais, apibūdinančiais korupciją. Tai – kyšininkavimas, naudojimasis tarnyba, nepotizmas, mokesčių vengimas ir kiti. Šiuos teiginius uždengė kiti teiginiai, padedantys kovoti su korupcija – teisingumas, sąžiningumas, atvirumas, skaidrumas ir kiti.
Mokiniai pritarė teiginiui, kad kovoti su korupcija turime kiekvienas. Renginį užbaigė Kristinos Uteševos vadovaujamo ansamblinio dainavimo būrelio mergaičių padainuota pačių perkurta daina apie teises, pareigas ir įstatymus.

Istorijos vyresnioji mokytoja Virginija Palubinskienė

   

 

 
 
   

Atgal