Dalyvavome gerumo akcijoje

 


2015 m. lapkričio 16-27 d. priešmokyklinės grupės vaikai dalyvavo Klaipėdos rajono Gargždų lopšelio-darželio organizuojamoje akcijoje „Mes skirtingi, mes panašūs“. Akcijos metu vaikai gamino „gerumo“ dėžutę, į kurią dėjo savo mintis apie pagalbą, toleranciją, užuojautą, klausė pasakų, dainavo daineles, žaidė žaidimus, žiūrėjo ir aptarė spektaklį „Voras ir musės“.
Atlikdami akcijos nuostatuose siūlomas veiklas, stengėmės vaikuose puoselėti gerumo daigelius.

 
 
   

Atgal