Mokslo metų pradžios šventė!

Ruduo – spalvų aruodas!
Rugsėjo pirmą šaukia,
Vaikų džiaugsmingą juoką
Tuoj ves į klasę jaukią.
Kiek daug akių! Jos žydi –
Anksti šį rytą kėlės.
Prie aštuntoko glaudžias
Mažutis pirmokėlis.
Gražiausi skamba žodžiai,
Nuo jų širdis sušyla.
Gerumas susitelkęs
Lyg debesėlis kyla.
Ir driekiasi per Lietuvą
Skambi daina varpelio…
Gerumas, aidu grįžęs,
Į širdis ieško kelio…