MOKINIŲ TARYBA

 

Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams, sprendžiant kai kuriuos ugdymo klausimus, organizuojanti renginius mokyklos bendruomenei, rengianti jaunimo projektus, skatinanti kitas jaunimo iniciatyvas. Progimnazijos taryba – progimnazijos tarybos sudedamoji dalis.


Mokinių taryba:

  1. atstovauja progimnazijos mokinių interesams;

  2. svarsto aktualius mokiniams klausimus ir iškeltas problemas;

  3. teikia pasiūlymus, būdus iškilusioms problemoms spręsti ir pageidavimus progimnazijos administracijai;

  4. padeda progimnazijos administracijai spręsti įvairias mokinių problemas mokykloje;

  5. inicijuoja, dalyvauja progimnazijos organizuojamuose renginiuose, akcijose, projektuose ir atstovauja savo progimnaziją įvairiuose renginiuose savivaldybėje;

  6. skatina mokinių pilietinį aktyvumą, iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą.

 


Mokinių tarybos veiklą kuruoja Aurelija Vilūnienė.

 

 

 

 

 

 

Mokinių tarybos sudėtis

 MT pirmininkė – Silvija Miciulevičiūtė, 8 kl.,

MT pirmininkės pavaduotoja – Toma Gasiūnaitė, 8 kl.,

Nariai:

1.      Ugnė Beržanskaitė, 8 kl.

2.      Eva Kazlauskaitė, 8 kl.

3.      Lidija Plieskytė, 7 kl.

4.      Ūla Draugelytė, 7 kl.

5.      Martyna Ruckutė, 7 kl.

6.      Samanta Rimkevičiūtė, 6 kl.

7.      Laurynas Balčius, 6 kl.

8.      Ernestas Vailionis, 5 kl.

9.      Emilis Palačionis, 5 kl.


 

 

 

 

 

 

Atgal

 


www.vieciunai.lt