MOKINIŲ TARYBA

 

Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams, sprendžiant kai kuriuos ugdymo klausimus, organizuojanti renginius mokyklos bendruomenei, rengianti jaunimo projektus, skatinanti kitas jaunimo iniciatyvas. Progimnazijos taryba – progimnazijos tarybos sudedamoji dalis.


Mokinių taryba:

  1. atstovauja progimnazijos mokinių interesams;

  2. svarsto aktualius mokiniams klausimus ir iškeltas problemas;

  3. teikia pasiūlymus, būdus iškilusioms problemoms spręsti ir pageidavimus progimnazijos administracijai;

  4. padeda progimnazijos administracijai spręsti įvairias mokinių problemas mokykloje;

  5. inicijuoja, dalyvauja progimnazijos organizuojamuose renginiuose, akcijose, projektuose ir atstovauja savo progimnaziją įvairiuose renginiuose savivaldybėje;

  6. skatina mokinių pilietinį aktyvumą, iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą.

 


Mokinių tarybos veiklą kuruoja Jurgita Grušauskienė.

 

 

 

 

 

Mokinių tarybos pirmininkė -

Monika Mortūnaitė, 8 kl.

Mokinių tarybos sekretorė -

Ineta Čiurlionytė, 8 kl.

Nariai:

1. Eva Kazlauskaitė, 7 kl.
2. Silvija Miciulevičiūtė, 7kl.
3. Ūla Draugelytė, 6 kl.
4. Lidija Plieskytė, 6 kl.
5. Sigutė Janeikaitė, 5 kl.
6. Laurynas Balčius, 5 kl.
 

 

 

 

 

 

Atgal

 


www.vieciunai.lt