PROGIMNAZIJOS TARYBA

 

Progimnazijos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, jungianti mokinių, jų tėvų ir mokytojų atstovus svarbiausių mokyklos veiklos uždavinių sprendimui. Tėvus į progimnazijos tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų tarybos posėdis, mokinius – mokinių susirinkimas.  

 

Progimnazijos tarybos nariai:

 

Mokytojai:

 

1. KAROLIS BALIUTIS

2. SIGITA MUZIKEVIČIENĖ - tarybos pirmininkė

3. BIRUTĖ GIEDRAITIENĖ

4. LORETA PETOKAITIENĖ

5. ANGELĖ TAMKEVIČIENĖ

Tėvai:

 

1. ROMUALDA FEDORENKIENĖ - tarybos sekretorė
2. AGNĖ JAZEPČIKAITĖ - GAIDIENĖ
3. RASA GRIŠKEVIČIENĖ

4. DAIVA MARCEVIČIENĖ

5. ALMANTAS RATKUS

Mokiniai:

1. INETA ČIURLIONYTĖ,     8 kl.
2.
MONIKA MORTŪNAITĖ,  8 kl.
3.
EVA KAZLAUSKAITĖ,    7 kl.
4.
SILVIJA MICIULEVIČIŪTĖ, 7kl.
5. ŪLA DRAUGELYTĖ,         6 kl.

Atgal


 

www.vieciunai.lt