MOKYKLOS TARYBA

 

Mokyklos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, jungianti mokinių, jų tėvų ir mokytojų atstovus svarbiausių mokyklos veiklos uždavinių sprendimui. Tėvus į mokyklos tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų tarybos posėdis, mokinius – mokinių susirinkimas. Mokyklos taryba turi nuostatus, funkcijas.


Mūsų mokykloje taryba renkama 2 metams slaptu balsavimu. Už savo veiklą atsiskaitome juos rinkusiems nariams. Mokyklos taryba inicijuoja šeimos ir mokyklos bendravimą ir bendradarbiavimą. Veiklos planą sudarome vieneriems metams. Eilę metų mokyklos taryba organizuoja labdaros akciją „Pasidalinkime“. Mokinių poilsio vakaruose palaikyti tvarką ir drausmę mokytojams padeda budintys mokyklos tarybos nariai. Tradicinėje mokyklos bendruomenės sporto šventėje rungtyniauja mokinių, mokytojų ir tėvų komandos. Tėveliai aktyviai dalyvauja visuose mokykloje organizuojamuose renginiuose, pasirodymuose, šventėse.


 

 

Mokyklos tarybos nariai:

 

Mokytojai:

 

1. ANGELĖ KRIŠTOPAITIENĖ - tarybos pirmininkė

2. BIRUTĖ BENDORIENĖ

3. LORETA PETOKAITIENĖ

4. ANGELĖ TAMKEVIČIENĖ

5. TOMAS RUNDIA

Tėvai:

 

1. ROMUALDA FEDORENKIENĖ - tarybos sekretorė
2. AGNĖ JAZEPČIKAITĖ - GAIDIENĖ
3. RASA GRIŠKEVIČIENĖ

4. DAIVA MARCEVIČIENĖ

5. ALBERTAS RATKUS

 

Mokiniai:

1. VILTĖ BARYSAITĖ 8 KL.
2. EVA KAZLAUSKAITĖ 6 KL.
3.
SKIRMANTAS TAMULIONIS
4. VANESA VAILIONYTĖ 8 KL.

5. EIMANTAS ŽŪKAS 7 KL.

 

Atgal


 

www.vieciunai.lt