PROGIMNAZIJOS TARYBA

 

Progimnazijos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, jungianti mokinių, jų tėvų ir mokytojų atstovus svarbiausių mokyklos veiklos uždavinių sprendimui. Tėvus į progimnazijos tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų tarybos posėdis, mokinius – mokinių susirinkimas. 


 

 

Progimnazijos tarybos nariai:

 

Mokytojai:

 

1. Birutė Giedraitienė

2. Sigita Muzikevičienė

3. Gintarė Ruckutė

4. Loreta Petokaitienė

5. Vaida Vaičiulionienė

Tėvai:

 

1. Almantas Ratkus
2.
Romualda Fedorenkienė
3.
Rasa Griškevičienė

4.  Daiva Marcevičienė

5. Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė

Mokiniai:

1. Silvija Miciulevičiūtė
2.
Toma Gasiūnaitė,
3.
Rasa Lukšytė,
4.
Iveta Miliauskaitė
5. Lidija Plieskytė

Atgal


 

www.vieciunai.lt