MOKYTOJŲ TARYBA

 

Mokytojų taryba - nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija, kurios paskirtis - mokytojų profesinių bei bendrųjų ugdymo klausimų sprendimas. Ją sudaro progimnazijos direktorė, jos pavaduotoja ugdymui, visi progimnazijoje dirbantys mokytojai, socialinė pedagogė, logopedė, bibliotekos vedėja. Mokytojų tarybai vadovauja direktorė, tarybos sekretorių renka mokytojų tarybos nariai.

 

Atgal

www.vieciunai.lt