Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Mokinių taryba

Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams, sprendžiant kai kuriuos ugdymo klausimus, organizuojanti renginius mokyklos bendruomenei, rengianti jaunimo projektus, skatinanti kitas jaunimo iniciatyvas. Progimnazijos mokinių taryba – Progimnazijos tarybos sudedamoji dalis.


Mokinių taryba:

 1. atstovauja progimnazijos mokinių interesams;
 2. svarsto aktualius mokiniams klausimus ir iškeltas problemas;
 3. teikia pasiūlymus, būdus iškilusioms problemoms spręsti ir pageidavimus progimnazijos administracijai;
 4. padeda progimnazijos administracijai spręsti įvairias mokinių problemas mokykloje;
 5. inicijuoja, dalyvauja progimnazijos organizuojamuose renginiuose, akcijose, projektuose ir atstovauja savo progimnaziją įvairiuose renginiuose savivaldybėje;
 6. skatina mokinių pilietinį aktyvumą, iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą.

 
Mokinių tarybos veiklą kuruoja psichologo asistentė Rūta Grigoraitė.


Mokinių tarybos sudėtis

MT pirmininkė – Ūla Kantautaitė, 8 kl.

MT pirmininkės pavaduotoja – Gabija Leškevičiūtė, 8 kl.

MT sekretorė – Luka Žėkaitė, 8 kl.

Nariai:

 1. Gabrielė Baryšneva, 5 kl.,
 2. Gustė Stadalnykaitė, 5 kl.,
 3. Enrika Tamulionytė, 5 kl.,
 4. Isabel Vaščilaitė-Pereira, 5 kl.,
 5. Gabija Balčiūtė, 6 kl.,
 6. Emilis Bumbulis, 6 kl.,
 7. Greta Gaidytė, 6 kl.,
 8. Urtė Glavinskaitė, 6 kl.,
 9. Ignas Veselovas, 6 kl.,
 10. Gabija Žūkaitė, 6 kl.,
 11. Elinga Barauskaitė, 7 kl.,
 12. Airina Grikaitė, 7 kl.,
 13. Goda Kunigiškytė, 7 kl.,
 14. Emilija Nadeikaitė, 7 kl.,
 15. Austėja Malinauskaitė, 7 kl.,
 16. Augustė Mazaliauskaitė, 7 kl.,
 17. Atėnė Vilūnaitė, 7 kl.,
 18. Vakaris Benevičius, 8 kl.,
 19. Egidijus Fedorenka, 8 kl.,
 20. Emilis Palačionis, 8 kl.
Atnaujinta: 2022-02-15
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35