Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Mokinių taryba

Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams, sprendžiant kai kuriuos ugdymo klausimus, organizuojanti renginius mokyklos bendruomenei, rengianti jaunimo projektus, skatinanti kitas jaunimo iniciatyvas. Progimnazijos taryba – Progimnazijos tarybos sudedamoji dalis.


Mokinių taryba:

 1. atstovauja progimnazijos mokinių interesams;
 2. svarsto aktualius mokiniams klausimus ir iškeltas problemas;
 3. teikia pasiūlymus, būdus iškilusioms problemoms spręsti ir pageidavimus progimnazijos administracijai;
 4. padeda progimnazijos administracijai spręsti įvairias mokinių problemas mokykloje;
 5. inicijuoja, dalyvauja progimnazijos organizuojamuose renginiuose, akcijose, projektuose ir atstovauja savo progimnaziją įvairiuose renginiuose savivaldybėje;
 6. skatina mokinių pilietinį aktyvumą, iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą.

 
Mokinių tarybos veiklą kuruoja psichologo asistentė Rūta Grigoraitė.


Mokinių tarybos sudėtis

MT pirmininkė – Ūla Kantautaitė, 7 kl.;

MT pirmininkės pavaduotoja – Sigita Janeikaitė, 8 kl.;

MT sekretorė – Luka Žėkaitė, 7 kl.;

MT sekretorės pavaduotoja – Gabija Leškevičiūtė, 7 kl.

Nariai:

 1. Gabija Balčiūtė, 5 kl.,
 2. Emilis Bumbulis, 5 kl.
 3. Greta Gaidytė, 5 kl.,
 4. Urtė Glavinskaitė, 5 kl.,
 5. Tomas Kazanavičius, 5 kl.,
 6. Gabija Žūkaitė, 5 kl.,
 7. Elinga Barauskaitė, 6 kl.,
 8. Airina Grikaitė, 6 kl.,
 9. Goda Kunigiškytė, 6 kl.,
 10. Emilija Nadeikaitė, 6 kl.,
 11. Austėja Malinauskaitė, 6 kl.,
 12. Augustė Mazaliauskaitė, 6 kl.,
 13. Atėnė Vilūnaitė, 6 kl.,
 14. Egidijus Fedorenka, 7 kl.,
 15. Gytis Marcinonis, 7 kl.,
 16. Emilis Palačionis, 7 kl.,
 17. Mingailė Subačiūtė, 8 kl.
Atnaujinta: 2021-09-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35