Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Mokinių taryba

Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams, sprendžiant kai kuriuos ugdymo klausimus, organizuojanti renginius mokyklos bendruomenei, rengianti jaunimo projektus, skatinanti kitas jaunimo iniciatyvas. Progimnazijos mokinių taryba – Progimnazijos tarybos sudedamoji dalis.


Mokinių taryba:

 1. atstovauja progimnazijos mokinių interesams;
 2. svarsto aktualius mokiniams klausimus ir iškeltas problemas;
 3. teikia pasiūlymus, būdus iškilusioms problemoms spręsti ir pageidavimus progimnazijos administracijai;
 4. padeda progimnazijos administracijai spręsti įvairias mokinių problemas mokykloje;
 5. inicijuoja, dalyvauja progimnazijos organizuojamuose renginiuose, akcijose, projektuose ir atstovauja savo progimnaziją įvairiuose renginiuose savivaldybėje;
 6. skatina mokinių pilietinį aktyvumą, iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą.

 
Mokinių tarybos veiklą kuruoja psichologo asistentė Rūta Grigoraitė.


Mokinių tarybos sudėtis

MT pirmininkė – 

MT pirmininkės pavaduotoja – 

MT sekretorė – 

Nariai:

 1. Gabrielė Baryšneva, 6 kl.,
 2. Gustė Stadalnykaitė, 6 kl.,
 3. Enrika Tamulionytė, 6 kl.,
 4. Isabel Vaščilaitė-Pereira, 6 kl.,
 5. Gabija Balčiūtė, 7 kl.,
 6. Emilis Bumbulis, 7 kl.,
 7. Greta Gaidytė, 7 kl.,
 8. Urtė Glavinskaitė, 7 kl.,
 9. Ignas Veselovas, 7 kl.,
 10. Gabija Žūkaitė, 7 kl.,
 11. Elinga Barauskaitė, 8 kl.,
 12. Airina Grikaitė, 8 kl.,
 13. Goda Kunigiškytė, 8 kl.,
 14. Emilija Nadeikaitė, 8 kl.,
 15. Austėja Malinauskaitė, 8 kl.,
 16. Augustė Mazaliauskaitė, 8 kl.,
 17. Atėnė Vilūnaitė, 8 kl.,
Atnaujinta: 2023-01-12
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30