Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos tikslas – stiprinti nacionalinį saugumą, kurti socialinę gerovę, didinti administracinių, viešųjų ir kitų viešojo sektoriaus paslaugų teikimo kokybę, saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti demokratiją ir ekonomiką.
 
STT ragina pranešti apie korupciją
Apie korupcijos atvejį (-us) praneškite (vienu iš būdų):
• visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 3333;
• elektroniniu paštu pranesk@stt.lt;
• užpildydami pranešimą internetinėje svetainėje https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425.
 
Atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Viečiūnų progimnazijoje – Inga Cololo, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, el. p. inga.cololo@vieciunai.lt, tel. (8 313) 47 979.
 
LR korupcijos prevencijos įstatymas >>
2022–2033 m. nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais >>
LR Specialiųjų tyrimų tarnyba >>
Progimnazijos 2022–2024 metų korupcijos prevencijos programa >>
Progimnazijos veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašas >>
Vidaus kontrolės analizės ir vertinimo forma >>
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2022 m.
Progimnazijos antikorupcinio elgesio kodeksas >>
Pedagogų etikos kodeksas >>
Informacijos apie pažeidimus progimnazijoje teikimo tvarkos aprašas >>
Pranešimo apie pažeidimus forma >>
 
Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Viečiūnų progimnazijoje, sąrašas >>
 
Kviečiame įgyti žinių apie korupcinio pobūdžio veiklas, išmokti atpažinti nesąžiningą poelgį bei ugdyti tokias vertybes kaip dorumas, sąžiningumas ir skaidrumas Antikorupcinio švietimo mokymosi sistemoje >> 
Įgytos žinios ir gebėjimai bus įvertinti garbingais skaitmeniniais ženkliukais, kurie įrodys, jog esate sąžiningos ir skaidrios visuomenės narys!
 
Atnaujinta: 2024-01-11
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30