Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Vertinimas

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata, individualiais mokinio poreikiais, atitinka ugdymo(si) tikslus.

Vadovaudamiesi teisės aktais ir mokyklos susitarimais, parengėme šiuos aprašus:

Atnaujinta: 2024-01-11
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.00 - 12.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30