Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Nepedagoginiai darbuotojai

PROGIMNAZIJOS NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.
Darbuotojo vardas ir pavardė
Pareigos
1.
Aleksonienė Rasa
Valytoja
2.
Bendorius Valdas
Kiemsargis, budėtojas
3.
Fedorenkienė Romualda
Raštinės vedėja
4.
Grigoraitė Rūta
Mokytojo padėjėja
5.
Jakavonienė Marytė
Budėtoja
6.
Kvaraciejienė Danutė
Valytoja
7.
Lukšys Mindaugas
Technikas
8.
Micevičienė Nijolė
Virėja
9.
Misiūnienė Jūratė
Sąskaitybos tvarkytoja
10.
Orliukienė Kristina
Vyriausioji virėja
11.
Plukys Vykintas
Darbininkas
12.
Rimkevičienė Romutė
Budėtoja
13.
Rud Viktor
Inžinierius programuotojas
14.
Sasnauskienė Agnė
Mokytojo padėjėja
15.
Trainavičius Almantas
Darbininkas
16.
Vitkauskė Akvilė
Bibliotekos vedėja
17.
Zapasnykienė Inga
Valytoja
18.
Žūkas Mykolas
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Progimnazijos nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:19 218.2 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:40:28 207.86 KB
Bibliotekos vedėjo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:19 205.22 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:07 210.4 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:07 203.33 KB
Sąskaitybos tvarkytojo pareigybės aprašymas 2021-11-30 17:00:51 373.44 KB
Inžinieriaus programuotojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:19 200.62 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:08 196.48 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:20 200.39 KB
Techniko pareigybes aprašymas 2020-09-15 11:51:20 201.67 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:20 197.45 KB
Kiemsargio pareigybes aprašymas 2020-09-15 11:51:20 197.91 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:21 200.17 KB

PROGIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS „LINELIS“ NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.
Darbuotojo vardas ir pavardė
Pareigos
1.
Balčienė Irma
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
2.
Kašalynaitė Agnė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
3.
Kisieliūtė Laura
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
4.
Lukšys Mindaugas
Darbininkas
5.
Matusevičienė Agnė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
6.
Ožerovskienė Inga
Vyriausioji virėja
7.
Plutulevičiūtė Kristina
Virėja
8.
Tamulevičienė Lina Valytoja
9.
Žėkienė Deimantė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

 

 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:07 207.57 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokyto padėjėjo (spec.) pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:07 200.93 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:07 210.4 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:07 203.33 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:08 196.48 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:08 200.17 KB

 

 

Atnaujinta: 2022-02-15
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 10.55 - 11.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35