Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Nepedagoginiai darbuotojai

PROGIMNAZIJOS NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.
Darbuotojo vardas ir pavardė
Pareigos
1.
Aleksonienė Rasa
Valytoja
2.
Bendorius Valdas
Kiemsargis, budėtojas
3.
Fedorenkienė Romualda
Raštinės vedėja
4.
Jakavonienė Marytė
Budėtoja
5.
Kibildienė Rima
Mokytojo padėjėja
6.
Kvaraciejienė Danutė
Valytoja
7.
Lukšys Mindaugas
Technikas
8.
Markevičius Jonas
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
9.
Micevičienė Nijolė
Virėja
10.
Milutytė Judita
Mokytojo padėjėja
11.
Misiūnienė Jūratė
Sąskaitybos tvarkytoja
12.
Novomyrska Olena
Mokytojo padėjėja
13.
Orliukienė Kristina
Vyriausioji virėja
14.
Plukys Vykintas
Darbininkas
15.
Rimkevičienė Romutė
Budėtoja
16.
Rud Viktor
Inžinierius programuotojas
17.
Sasnauskienė Agnė
Bibliotekos vedėja
18.
Stoncelienė Daiva
Mokytojo padėjėja
19.
Šaruckij Vladislav
Mokytojo padėjėjas
20.
Zapasnykienė Inga
Valytoja
21.
Žūkienė Ina
Mokytojo padėjėja

PROGIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS „LINELIS“ NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.
Darbuotojo vardas ir pavardė
Pareigos
1.
Balčienė Irma
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
2.
Balčiuvienė Vilma
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
3.
Budzinauskienė Ramutė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
4.
Kašalynaitė Agnė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
5.
Lukšys Mindaugas
Darbininkas
6.
Matusevičienė Agnė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
7.
Ožerovskienė Inga
Vyriausioji virėja
8.
Pocevičienė Diana
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
9.
Plutulevičiūtė Kristina
Virėja
10.
Tamulevičienė Lina
Valytoja
11.
Žėkienė Deimantė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

 

Progimnazijos nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:19 218.2 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:40:28 207.86 KB
Bibliotekos vedėjo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:19 205.22 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:07 210.4 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:07 203.33 KB
Sąskaitybos tvarkytojo pareigybės aprašymas 2021-11-30 17:00:51 373.44 KB
Inžinieriaus programuotojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:19 200.62 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:08 196.48 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:20 200.39 KB
Techniko pareigybes aprašymas 2020-09-15 11:51:20 201.67 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:20 197.45 KB
Kiemsargio pareigybes aprašymas 2020-09-15 11:51:20 197.91 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:21 200.17 KB

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:07 207.57 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokyto padėjėjo (spec.) pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:07 200.93 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:07 210.4 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:07 203.33 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:08 196.48 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:08 200.17 KB

Atnaujinta: 2023-02-17
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30