Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Nepedagoginiai darbuotojai

PROGIMNAZIJOS NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2019 M.  

Eil. Nr.

Darbuotojo vardas ir pavardė

Pareigos

1.                                       

Aleksonienė Rasa

Valytoja

2.                                       

Balčienė Irma

Mokytojo padėjėja

3.                                       

Balevičienė Julija

Budėtoja

4.                                       

Bendorius Valdas

Kiemsargis, budėtojas

5.                                       

Fedorenkienė Romualda

Raštinės vedėja

6.                                       

Jakavonienė Marytė

Budėtoja

7.                                       

Kibildienė Rima

Mokytojo padėjėja

8.                                       

Kvaraciejienė Danutė

Valytoja

9.                                       

Lukšys Mindaugas

Technikas

10.                                    

Micevičienė Nijolė

Virėja

11.                                    

Misiūnienė Jūratė

Sąskaitybos tvarkytoja

12.                                    

Plukys Vykintas

Darbininkas

13.                                    

Rud Viktor

Inžinierius programuotojas

14.                                    

Šarkauskienė Greta

Mokytojo padėjėja

15.                                    

Trainavičius Almantas*

Darbininkas

16.                                    

Visockienė Kristina

Vyriausioji virėja

17.                                    

Vitkauskė Akvilė

Bibliotekos vedėja

18.                                    

Zapasnykienė Inga

Valytoja

19.                                    

Žūkas Mykolas

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, technikas

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS „LINELIS“ NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2019 M.

Eil. Nr.

Pavardė ir vardas

Pareigos

1.        

Kašalynaitė Agnė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

2.        

Krištapavičienė Viktorija

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

3.        

Lukšys Mindaugas

Darbininkas

4.        

Ožerovskienė Inga

Vyriausioji virėja

5.        

Plutulevičiūtė Kristina

Virėja

6.        

Stonkutė Vilija

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

7.        

Šmatavičienė Ilona

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

8.        

Tamulevičienė Lina

Valytoja

9.        

Vaščilaitė-Pereira Kristina

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

10.    

Veselovienė Irmantė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

 *Darbuotojas, dirbantis nepagrindinėje darbovietėje

 

Progimnazija darbuotojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:30:48 218.2 KB
Bibliotekos vedėjo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:31:06 205.22 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:31:25 197.45 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:32:01 208.83 KB
Inžinieriaus programuotojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:32:22 200.62 KB
Kiemsargio pareigybes aprašymas 2019-10-30 16:32:36 197.91 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:32:53 200.39 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:33:26 202.51 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:33:41 207.19 KB
Techniko pareigybes aprašymas 2019-10-30 16:34:03 201.67 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:34:24 200.17 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:34:43 203.33 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:35:18 210.4 KB
Logopedo pareigybes aprašymas 2019-10-30 16:35:34 208.05 KB
Pailgintos dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:35:57 200.82 KB
Rastines vedėjo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:36:21 207.86 KB
Sąskaitybos tvarkytojo pareigybės aprašymas 2019-12-03 13:25:10 372.46 KB

Atnaujinta: 2020-06-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35