Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Metodinės grupės

Metodinė grupė – mokykloje pagal ugdymo koncentrą, klases, ugdymo sritis, dalykus ar laikinai tam tikrai pedagoginei problemai spręsti susibūrusi mokytojų grupė.
 
Progimnazijoje metodinę veiklą organizuoja šios metodinės grupės:
1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė grupė:
    Metodinės grupės pirmininkė Justina Glavinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
    Metodinės grupės sekretorė Irmantė Veselovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
2. Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupė:
    Metodinės grupės pirmininkė Gintarė Urbanavičienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja.
    Metodinės grupės sekretorė Sandra Nalevaikienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja.
3. 5–8 klasių mokytojų metodinė grupė:
    Metodinės grupės pirmininkė Odeta Labalaukienė, fizinio ugdymo mokytoja.
    Metodinės grupės sekretorė Rūta Grigoraitė, psichologo asistentė, 5 klasės auklėtoja.
 
Metodinės grupės funkcijos:
 • nustatyti metodinės grupės veiklos prioritetus;
 • teikti siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais;
 • nagrinėti ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmingumą;
 • skatinti mokytojų gerosios patirties sklaidą;
 • plėtoti metodinės grupės bendradarbiavimą su kitomis savivaldybės, respublikos mokyklų metodinėmis grupėmis;
 • aptarti mokytojų pateiktus ilgalaikius ugdymo planus, neformaliojo ugdymo programas ir teikti rekomendacijas mokyklos vadovui dėl jų tvirtinimo;
 • aptarti mokytojų parengtas metodines, mokymo ir mokymosi priemones, inicijuoti jų sklaidą;
 • dalyvauti vertinant mokytojų praktinę veiklą, teikti metodines rekomendacijas.
Savivaldybės mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų veiklos organizavimo tvarkos aprašas >>
 
Atnaujinta: 2024-01-11
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30