Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija
Dokumentai
Priėmimas į progimnaziją Atnaujinta Dydis
Mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2024-02-26 14:17:51 43.14 KB
Prašymas dėl vaiko (mokinio) registracijos ir paskyrimo į ugdymo įstaigą. Teikiamas DSA 2024-02-26 14:17:51 22.46 KB
Asmenų, priimtų į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, paskirstymo į klases ir grupes tvarkos aprašas 2024-02-26 14:17:51 304.57 KB
Mokymo sutartis. Ikimokyklinis ugdymas 2024-02-26 14:22:51 287.98 KB
Mokymo sutartis. Priešmokyklinis ugdymas 2024-02-26 14:17:51 286.64 KB
Mokymo sutartis. Pradinis ugdymas 2024-02-26 14:17:51 286.62 KB
Mokymo sutartis. Pagrindinis ugdymas I d. 2024-02-26 14:17:51 287.86 KB
Prašymas dėl vaiko priėmimo į progimnaziją 2024-02-26 14:17:51 13.54 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2024-02-26 14:17:51 43.14 KB
Prašymas dėl vaiko (mokinio) registracijos ir paskyrimo į ugdymo įstaigą. Teikiamas DSA 2024-02-26 14:17:51 22.46 KB
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės takeliu“ 2023-01-16 14:48:55 451.14 KB
Mokymo sutartis. Ikimokyklinis ugdymas 2024-02-26 14:22:51 287.98 KB
Įdomi ir naudinga informacija ikimokyklinuko tėveliams 2023-01-16 14:48:55 5.6 MB
Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2024-01-11 12:55:59 5.55 MB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose nustatymo ir jo mokėjimo tvarkos aprašas 2023-11-28 09:28:29 199.44 KB
Potvarkis dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose netaikymo 2023-12-07 13:39:48 274.42 KB
Vaikų, nemiegančių pietų miego, užimtumo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 191.89 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2024-02-26 14:17:51 43.14 KB
Prašymas dėl vaiko (mokinio) registracijos ir paskyrimo į ugdymo įstaigą. Teikiamas DSA 2024-02-26 14:17:51 22.46 KB
Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių tvirtinimo 2023-12-07 13:39:48 23.96 KB
Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2024-01-11 12:55:59 5.55 MB
Mokymo sutartis. Priešmokyklinis ugdymas 2024-02-26 14:17:51 286.64 KB
Progimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:55:59 214.43 KB
Potvarkis dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose netaikymo 2023-12-07 13:39:48 274.42 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Progimnazijos mokinio elgesio taisyklės 2024-01-11 12:55:59 393.47 KB
Mokykloje draudžiamų turėti daiktų, gaminių ar medžiagų sąrašas 2023-11-15 09:00:16 129.03 KB
Pranešimas dėl praleistų pamokų pateisinimo 2023-11-15 09:00:16 12.42 KB
Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2024-01-11 12:55:59 5.55 MB
Prašymas dėl atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokų 2023-11-15 09:00:16 12.39 KB
Pagrindinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Progimnazijos mokinio elgesio taisyklės 2024-01-11 12:55:59 393.47 KB
Mokykloje draudžiamų turėti daiktų, gaminių ar medžiagų sąrašas 2023-11-15 09:00:16 129.03 KB
Pranešimas dėl praleistų pamokų pateisinimo 2023-11-15 09:00:16 12.42 KB
Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2024-01-11 12:55:59 5.55 MB
Prašymas dėl atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokų 2023-11-15 09:00:16 12.39 KB
Pailginta dienos grupė Atnaujinta Dydis
Pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo Progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-09-27 20:46:18 581.45 KB
2016 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. T1-118 „Dėl atlyginimo dydžio už bendrojo ugdymo mokyklų mokinių užimtumą ir priežiūrą pailgintos dienos grupėse tvirtinimo" 2023-09-26 08:31:19 275.77 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos nuostatai 2024-05-06 14:09:49 7.35 MB
Progimnazijos 2022–2026 m. strateginis veiklos planas 2024-04-22 15:29:58 941.17 KB
Progimnazijos 2019–2021 m. strateginis veiklos planas 2024-04-22 15:29:58 773.68 KB
Progimnazijos 2024 m. veiklos planas 2024-04-22 15:29:58 513.26 KB
Progimnazijos 2023 m. veiklos planas 2024-04-22 15:29:58 605.48 KB
Progimnazijos 2022 m. veiklos planas 2024-04-22 15:29:58 597.39 KB
Progimnazijos 2021 m. veiklos planas 2024-04-22 15:29:58 577.42 KB
Progimnazijos 2023–2024 mokslo metų ugdymo planas 2024-04-22 15:29:58 566.08 KB
Progimnazijos 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas 2024-04-22 15:29:58 546.94 KB
Progimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo planas 2024-04-22 15:29:58 540.47 KB
Progimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo plano pakeitimas (dėl žiemos atostogų) 2024-04-22 15:29:58 173.62 KB
Progimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo plano pakeitimas (dėl rudens atostogų) 2024-04-22 15:29:58 172.91 KB
Progimnazijos 2023 m. veiklos ataskaita 2024-04-22 15:29:59 479.77 KB
Progimnazijos 2022 m. veiklos ataskaita 2024-04-22 15:29:59 588.82 KB
Progimnazijos 2021 m. veiklos ataskaita 2024-04-22 15:29:59 598.08 KB
Progimnazijos 2020 m. veiklos ataskaita 2024-04-22 15:29:59 359.13 KB
Progimnazijos direktoriaus 2023 m. veiklos ataskaita 2024-04-22 15:29:59 867.36 KB
Progimnazijos direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaita 2024-04-22 15:29:59 573.35 KB
Progimnazijos direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita 2024-04-22 15:29:59 516.56 KB
Progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita 2024-04-22 15:29:59 286.67 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 m. gegužės mėn. veiklų planas 2024-05-06 11:32:39 383.62 KB
2024 m. balandžio mėn. veiklų planas 2024-05-06 11:32:39 222.74 KB
2024 m. kovo mėn. veiklų planas 2024-05-06 11:32:39 393.77 KB
2024 m. vasario mėn. veiklų planas 2024-05-06 11:32:39 392.02 KB
2024 m. sausio mėn. veiklų planas 2024-05-06 11:32:39 208.53 KB
2023 m. gruodžio mėn. veiklų planas 2024-05-06 11:32:39 227.42 KB
2023 m. lapkričio mėn. veiklų planas 2024-05-06 11:32:39 244.38 KB
2023 m. spalio mėn. veiklų planas 2024-05-06 11:32:39 470.93 KB
2023 m. rugsėjo mėn. veiklų planas 2024-05-06 11:32:39 483.91 KB
2023 m. gegužės mėn. veiklų planas 2024-05-06 11:32:39 414.33 KB
2023 m. balandžio mėn. veiklų planas 2024-05-06 11:32:39 520.1 KB
2023 m. kovo mėn. veiklų planas 2024-05-06 11:32:39 511.95 KB
2023 m. vasario mėn. veiklų planas 2024-05-06 11:32:39 498.18 KB
2023 m. sausio mėn. veiklų planas 2024-05-06 11:32:39 417.03 KB
2022 m. gruodžio mėn. veiklų planas 2024-05-06 11:32:39 241.34 KB
2022 m. lapkričio mėn. veiklų planas 2024-05-06 11:32:39 406.94 KB
2022 m. spalio mėn. veiklų planas 2024-05-06 11:32:39 250.6 KB
Pareigybinių aprašymai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos pedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai
Progimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 207.24 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 212.03 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 202.51 KB
Logopedo pareigybes aprašymas 2023-12-07 14:03:04 208.05 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 207.19 KB
Psichologo asistento pareigybes aprašymas 2023-12-07 14:03:04 204.61 KB
Pailgintos dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 200.82 KB
Anglų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 381.8 KB
Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 380.97 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 214.96 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 379.77 KB
Etikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 214.57 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 380.3 KB
Fizinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 380.05 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 379.37 KB
Gyvenimo įgūdžių mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 214.88 KB
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 380.87 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 393.65 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 380.31 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 379.95 KB
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas (Teatras) 2023-12-07 14:03:04 215.02 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 379.8 KB
Neformaliojo ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 214.72 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 380.48 KB
Pradinio ugdymo vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 380.77 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 379.58 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 215.7 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 379.19 KB
Ukrainiečių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 390.5 KB
Progimnazijos nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas 2024-01-31 10:37:15 202.16 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:06:07 207.86 KB
Sąskaitybos tvarkytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:06:07 373.44 KB
Bibliotekos vedėjo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:06:07 205.22 KB
Inžinieriaus programuotojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:06:07 200.62 KB
Dietisto pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:06:07 204.42 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:06:07 210.4 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:06:07 203.33 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:06:07 200.39 KB
Techniko pareigybes aprašymas 2023-12-07 14:06:07 201.67 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:06:07 197.45 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:06:07 196.48 KB
Kiemsargio pareigybes aprašymas 2023-12-07 14:06:07 197.91 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:06:07 200.17 KB
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 13:55:43 203.51 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokyto pareigybės aprašymas 2024-01-02 12:10:56 204.37 KB
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 13:56:53 204.12 KB
Logopedo pareigybes aprašymas 2023-12-07 14:03:04 208.05 KB
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:04:49 207.57 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokyto padėjėjo (spec.) pareigybės aprašymas 2023-12-07 13:57:41 200.93 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:06:07 210.4 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:06:07 203.33 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:06:07 196.48 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:00:11 199.84 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-07 14:18:07 513.2 KB
Valgiaraštis 1–3 metų vaikams 2024-03-07 14:24:53 945.07 KB
Valgiaraštis 4–6 metų vaikams 2024-03-07 14:25:01 945.03 KB
Valgiaraštis 6–10 metų vaikams 2024-03-07 14:25:38 928.12 KB
Valgiaraštis 11 metų ir vyresniems 2024-03-07 14:23:09 906.83 KB
Mokinių nemokamam maitinimui skirtiems maisto produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžiai 2024-02-21 09:10:12 186.32 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2023-06-16 09:55:33 342.09 KB
DŠC mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas 2023-06-16 09:55:33 1.59 MB
Druskininkų savivaldybės mokinių vežimo mokykliniais autobusais maršrutų ir autobusų sustojimo vietų sąrašas 2022–2023 m. m. 2023-06-16 09:55:33 958.21 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m. kovo 31 d. 2024-05-13 08:25:18 532.64 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. gruodžio 31 d. 2024-05-13 08:25:18 673.05 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. rugsėjo 30 d. 2024-05-13 08:25:18 1.01 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. birželio 30 d. 2024-05-13 08:25:18 954.15 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. kovo 31 d. 2024-05-13 08:25:18 534.43 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. gruodžio 31 d. 2024-05-13 08:25:18 553.03 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. rugsėjo 30 d. 2024-05-13 08:25:18 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. birželio 30 d. 2024-05-13 08:25:18 1.12 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. kovo 31 d. 2024-05-13 08:25:18 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. gruodžio 31 d. 2024-05-13 08:25:18 720.99 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. rugsėjo 30 d. 2024-05-13 08:25:18 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. birželio 30 d. 2024-05-13 08:25:18 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. kovo 31 d. 2024-05-13 08:25:18 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. gruodžio 31 d. 2024-05-13 08:25:18 1.28 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. rugsėjo 30 d. 2024-05-13 08:25:18 1.02 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitos Atnaujinta Dydis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ataskaita 2024-04-12 14:29:57 2.59 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2024-04-12 14:29:57 3.42 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2024-04-12 14:29:57 319.99 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. ataskaita 2024-04-12 14:29:57 2.37 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. ataskaita 2024-04-12 14:29:57 2.24 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2024-04-12 14:29:57 5.27 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2024-04-12 14:29:57 6.74 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 30 d. ataskaita 2024-04-12 14:29:57 6.75 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. ataskaita 2024-04-12 14:29:57 7.37 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2024-04-12 14:29:57 5.74 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2024-04-12 14:29:57 5.17 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ataskaita 2024-04-12 14:29:57 6.39 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. kovo 31 d. ataskaita 2024-04-12 14:29:57 6.26 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2024-04-12 14:29:57 5.99 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2024-04-12 14:29:57 5.6 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ataskaita 2024-04-12 14:29:57 5.17 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ataskaita 2024-04-12 14:29:57 1.16 MB
Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2024 m. I ketvirtis 2024-04-08 12:01:14 185.51 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023 m. 2024-04-08 12:01:14 185.52 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023 m. IV ketvirtis 2024-04-08 12:01:14 185.51 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023 m. III ketvirtis 2024-04-08 12:01:14 197.46 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023 m. II ketvirtis 2024-04-08 12:01:14 196.81 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023 m. I ketvirtis 2024-04-08 12:01:14 196.79 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022 m. IV ketvirtis 2024-04-08 12:01:14 196.82 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022 m. III ketvirtis 2024-04-08 12:01:14 196.42 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022 m. II ketvirtis 2024-04-08 12:01:14 196.44 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022 m. I ketvirtis 2024-04-08 12:01:14 196.43 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. IV ketvirtis 2024-04-08 12:01:14 196.44 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. III ketvirtis 2024-04-08 12:01:14 196.8 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. II ketvirtis 2024-04-08 12:01:14 14.63 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. I ketvirtis 2024-04-08 12:01:14 195.98 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 m. IV ketvirtis 2024-04-08 12:01:14 196.76 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2024-03-14 14:23:27 346.96 KB
Progimnazijos viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas 2024-03-14 14:23:27 212 KB
Progimnazijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2024 m. 2024-03-14 14:23:27 37.37 KB
Progimnazijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2023 m. 2024-03-14 14:23:27 72.27 KB
Progimnazijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2022 m. 2024-03-14 14:23:27 244.1 KB
Progimnazijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2021 m. 2024-03-14 14:23:27 237.75 KB
Konkursų, renginių nuostatai Atnaujinta Dydis
Meninio skaitymo konkurso nuostatai 2024 m. 2024-02-07 16:01:49 224.02 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2021 m. 2022-01-17 17:12:34 403.24 KB
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m. 2022-01-17 17:12:34 417.37 KB
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2019 m. 2022-01-17 17:12:34 1.47 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Progimnazijos korupcijos prevencijos 2022–2024 m. programa 2023-07-13 15:24:23 398.32 KB
Progimnazijos korupcijos prevencijos 2019–2021 m. programa 2023-07-13 15:24:39 404.87 KB
Antikorupcinio elgesio kodeksas 2024-01-11 12:56:00 414.29 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Progimnazijos ekstremalių situacijų valdymo planas 2024-01-11 12:56:00 14.89 MB
Ekstremalių situacijų valdymo plano 3 ir 6 priedų pakeitimas 2024-01-11 12:56:00 300.26 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-15 13:31:17 366.63 KB
Vaiko gerovės komisijos narių darbo funkcijų paskirstymas 2022-10-18 12:02:00 199.22 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Progimnazijos darbuotojų, mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų saugojimo politika 2024-01-11 12:55:59 143.74 KB
Progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2024-02-02 14:18:20 814.81 KB
Progimnazijos mokinio elgesio taisyklės 2024-01-11 12:55:59 393.47 KB
Progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2024-01-11 12:55:59 337.48 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:55:59 404.34 KB
Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2024-01-11 12:55:59 5.55 MB
Progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2024-01-11 12:55:59 133.98 KB
Progimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:55:59 214.43 KB
Progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2024-01-11 12:56:00 576.75 KB
Progimnazijos tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 297.32 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 408.36 KB
Informacijos apie pažeidimus progimnazijoje teikimo tvarkos aprašas. 2024-01-11 12:56:00 237.59 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 346.55 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 679.24 KB
Elgesio virtualioje erdvėje taisyklės 2024-01-11 12:56:00 200.23 KB
Virtualioje erdvėje elkis atsakingai. Atsakomybė 2024-01-11 12:56:00 125.18 KB
Progimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 186.81 KB
Progimnazijos dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 243.33 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 224.94 KB
Mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 127.47 KB
Progimnazijoje draudžiamų turėti daiktų (reikmenų), gaminių ar medžiagų sąrašas 2024-01-11 12:56:00 31 KB
Diskotekų organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 131.67 KB
Mokinio pažymėjimo-elektroninio bilieto išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 191.29 KB
Maisto produktų ir patiekalų gamybos išlaidų apskaitos tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 273.62 KB
Progimnazijos darbuotojų darbo laiko grafikų sudarymo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 562.2 KB
Progimnazijos darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 268.2 KB
Progimnazijos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 306.82 KB
Progimnazijos darbuotojų, dirbančių nuotoliniu būdu, darbo laiko apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo 2024-01-11 12:56:00 227.73 KB
Progimnazijos mokymo nuotoliniu būdu ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 507.14 KB
Psichologinio saugumo užtikrinimo politikos progimnazijoje įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 409.35 KB
Progimnazijos teritorijos, pastatų patalpų, įrenginių ir inventoriaus priežiūros tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 235.69 KB
Progimnazijos tarnybinių ir netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tarnybos reikmėms taisyklės 2024-01-11 12:56:00 1.98 MB
Progimnazijos paramos priėmimo, skirstymo ir apskaitos tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 472.46 KB
Progimnazijos teikiamų paslaugų kainos 2024-01-11 12:56:00 242.64 KB
Progimnazijos ekstremalių situacijų valdymo planas 2024-01-11 12:56:00 14.89 MB
Ekstremalių situacijų valdymo plano 3 ir 6 priedų pakeitimas 2024-01-11 12:56:00 300.26 KB
„Viečiūnų progimnazijos” ženklo naudojimo vadovas 2024-01-11 12:56:00 621.64 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2024-01-11 12:56:00 228.97 KB
Antikorupcinio elgesio kodeksas 2024-01-11 12:56:00 414.29 KB
Vaikų, nemiegančių pietų miego, užimtumo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 191.89 KB
Atrankos į laisvas darbuotojo pareigas progimnazijoje tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 226.88 KB
Progimnazijos darbuotojų vadavimo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 201.83 KB
Veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 2.11 MB
Vidaus kontrolės analizės ir vertinimo forma 2024-01-11 12:56:00 2.17 MB
Dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 6.01 MB
Darbuotojų sveikatos užtikrinimas Atnaujinta Dydis
Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašas ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarka 2021-10-12 13:57:05 282.53 KB