Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija
Dokumentai
Priėmimas į progimnaziją Atnaujinta Dydis
Sprendimas „Dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo" 2021-12-17 10:50:04 173.42 KB
Sprendimas „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo“ 2021-12-17 10:40:35 24.55 KB
Mokinio (vaiko) priėmimo į mokyklą prašymo šablonas 2021-02-08 09:29:24 22.77 KB
Asmenų, priimtų į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, paskirstymo į klases ir grupes tvarkos aprašas 2021-12-17 10:41:28 304.57 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Sprendimas „Dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo" 2021-12-17 10:50:04 173.42 KB
Sprendimas „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo“ 2021-12-17 10:40:35 24.55 KB
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės takeliu“ 2021-12-17 10:42:37 451.14 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose nustatymo ir jo mokėjimo tvarkos aprašas 2020-09-16 14:57:24 27.47 KB
Įdomi ir naudinga informacija ikimokyklinuko tėveliams 2020-09-16 14:57:24 5.6 MB
Prašymas dėl nelankytų dienų pateisinimo 2020-09-16 14:57:45 15.67 KB
Potvarkis dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose netaikymo 2020-09-16 14:57:45 274.42 KB
Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2022-06-01 08:48:14 486.35 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Sprendimas „Dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo" 2021-12-17 10:50:04 173.42 KB
Sprendimas „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo“ 2021-12-17 10:40:35 24.55 KB
Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių tvirtinimo 2020-09-16 14:57:45 23.96 KB
Progimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-06-01 08:48:14 214.43 KB
Prašymas dėl nelankytų dienų pateisinimo 2020-09-16 14:57:45 15.67 KB
Potvarkis dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose netaikymo 2020-09-16 14:57:45 274.42 KB
Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2022-06-01 08:48:14 486.35 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Mokykloje draudžiamų turėti daiktų, gaminių ar medžiagų sąrašas 2020-01-16 15:43:12 129.03 KB
Pranešimas dėl praleistų pamokų pateisinimo 2020-01-16 15:43:12 12.41 KB
Prašymas dėl išvykimo į poilsinę kelionę ir praleistų pamokų pateisinimo 2020-01-16 15:43:12 12.38 KB
Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2022-06-01 08:48:14 486.35 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokos 2020-01-16 15:43:12 12.47 KB
Progimnazijos mokinio elgesio taisyklės 2022-06-01 08:48:14 231.95 KB
Pagrindinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Mokykloje draudžiamų turėti daiktų, gaminių ar medžiagų sąrašas 2020-01-16 15:43:12 129.03 KB
Pranešimas dėl praleistų pamokų pateisinimo 2020-01-16 15:43:12 12.41 KB
Prašymas dėl išvykimo į poilsinę kelionę ir praleistų pamokų pateisinimo 2020-01-16 15:43:12 12.38 KB
Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2022-06-01 08:48:14 486.35 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokos 2020-01-16 15:43:12 12.47 KB
Progimnazijos mokinio elgesio taisyklės 2022-06-01 08:48:14 231.95 KB
Pailginta dienos grupė Atnaujinta Dydis
Pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo Progimnazijoje tvarkos aprašas 2020-02-10 08:37:55 509.92 KB
2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. T1-161 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-118 „Dėl atlyginimo dydžio už bendrojo ugdymo mokyklų mokinių užimtumą ir priežiūrą pailgintos dienos grupėse tvirtinimo“ pakeitimo“ 2021-12-17 10:43:28 126.91 KB
2016 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. T1-201 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-118 „Dėl atlyginimo dydžio už bendrojo ugdymo mokyklų mokinių užimtumą ir priežiūrą pailgintos dienos grupėse tvirtinimo“ pakeitimo“ 2021-12-17 10:44:02 128.15 KB
2016 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. T1-118 „Dėl atlyginimo dydžio už bendrojo ugdymo mokyklų mokinių užimtumą ir priežiūrą pailgintos dienos grupėse tvirtinimo" 2021-12-17 10:43:46 127.53 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos nuostatai 2022-08-31 22:09:37 248.67 KB
Progimnazijos 2022–2026 m. strateginis veiklos planas 2022-08-31 22:09:37 941.17 KB
Progimnazijos 2022 m. veiklos planas 2022-08-31 22:09:37 597.39 KB
Progimnazijos 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas 2022-08-31 22:09:37 546.94 KB
Progimnazijos 2019–2021 m. strateginis veiklos planas 2022-08-31 22:09:37 773.68 KB
Progimnazijos 2021 m. veiklos planas 2022-08-31 22:09:37 577.42 KB
Progimnazijos 2020 m. veiklos planas 2022-08-31 22:09:37 740.8 KB
Progimnazijos 2021 m. veiklos ataskaita 2022-08-31 22:09:37 598.08 KB
Progimnazijos 2020 m. veiklos ataskaita 2022-08-31 22:09:37 359.13 KB
Progimnazijos 2019 m. veiklos ataskaita 2022-08-31 22:09:37 349.81 KB
Progimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo planas 2022-08-31 22:09:37 540.47 KB
Progimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo plano pakeitimas (dėl rudens atostogų) 2022-08-31 22:09:37 172.91 KB
Progimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo plano pakeitimas (dėl žiemos atostogų) 2022-08-31 22:09:37 173.62 KB
Mėnesio veiklos planai
2022 m. birželio mėn. veiklų planas 2022-06-13 16:41:27 227.31 KB
2022 m. gegužės mėn. veiklų planas 2022-06-13 16:41:27 422.55 KB
2022 m. balandžio mėn. veiklų planas 2022-06-13 16:41:27 420.77 KB
2022 m. kovo mėn. veiklų planas 2022-06-13 16:41:27 417.07 KB
2022 m. vasario mėn. veiklų planas 2022-06-13 16:41:27 418.61 KB
2022 m. sausio mėn. veiklų planas 2022-06-13 16:41:27 394.43 KB
2021 m. gruodžio mėn. veiklų planas 2022-06-13 16:41:27 394.32 KB
2021 m. lapkričio mėn. veiklų planas 2022-06-13 16:41:27 431.48 KB
2021 m. spalio mėn. veiklų planas 2022-06-13 16:41:27 410.45 KB
2021 m. rugsėjo mėn. veiklų planas 2022-06-13 16:41:27 400.07 KB
2021 m. birželio mėn. veiklų planas 2022-06-13 16:41:27 407.18 KB
2021 m. gegužės mėn. veiklų planas 2022-06-13 16:41:27 396.89 KB
2021 m. balandžio mėn. veiklų planas 2022-06-13 16:41:27 399.33 KB
2021 m. kovo mėn. veiklų planas 2022-06-13 16:41:27 407.29 KB
2021 m. vasario mėn. veiklų planas 2022-06-13 16:41:27 411.64 KB
2021 m. sausio mėn. veiklų planas 2022-06-13 16:41:27 463.74 KB
Pareigybinių aprašymai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos pedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai
Progimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:05 207.24 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:05 212.03 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:05 202.51 KB
Logopedo pareigybes aprašymas 2021-12-17 10:55:06 208.05 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:06 207.19 KB
Psichologo asistento pareigybes aprašymas 2021-12-17 10:55:06 204.61 KB
Pailgintos dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:06 200.82 KB
Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:06 380.97 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:06 214.96 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:07 379.77 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:07 380.3 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:07 379.37 KB
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:07 380.87 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:07 380.35 KB
Fizinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:07 380.05 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:07 380.31 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:07 379.95 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:07 379.8 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:08 380.48 KB
Pradinio ugdymo vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:08 380.77 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2022-02-14 15:49:08 215.7 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:08 379.19 KB
Anglų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:08 381.8 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:09 379.58 KB
Etikos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:09 214.57 KB
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas (Teatras) 2021-12-17 10:55:09 215.02 KB
Progimnazijos nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:19 218.2 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:40:28 207.86 KB
Bibliotekos vedėjo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:19 205.22 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:07 210.4 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:07 203.33 KB
Sąskaitybos tvarkytojo pareigybės aprašymas 2021-11-30 17:00:51 373.44 KB
Inžinieriaus programuotojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:19 200.62 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:08 196.48 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:20 200.39 KB
Techniko pareigybes aprašymas 2020-09-15 11:51:20 201.67 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:20 197.45 KB
Kiemsargio pareigybes aprašymas 2020-09-15 11:51:20 197.91 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:21 200.17 KB
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:54:58 203.51 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokyto pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:54:58 203.98 KB
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:56:01 204.12 KB
Logopedo pareigybes aprašymas 2021-12-17 10:55:06 208.05 KB
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:07 207.57 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokyto padėjėjo (spec.) pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:07 200.93 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:07 210.4 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:07 203.33 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:08 196.48 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:08 200.17 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-05-18 15:41:06 405.23 KB
Maitinimo paslaugos kainos 2022-09-05 16:43:27 193.56 KB
Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Ministro įsakymas) 2022-05-18 15:41:06 486.07 KB
Valgiaraštis 1-3 metų vaikams 2022-05-18 15:41:06 851.79 KB
Valgiaraštis 4-7 metų vaikams 2022-05-18 15:41:06 670.98 KB
Valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2022-05-18 15:41:06 450.59 KB
Valgiaraštis 11 metų ir vyresniems 2022-05-18 15:41:06 616.33 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2021-10-12 13:41:51 342.09 KB
Druskininkų savivaldybės mokinių vežimo mokykliniais autobusais maršrutų ir autobusų sustojimo vietų sąrašas 2021–2022 m. m. 2021-12-17 10:31:43 105.08 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. birželio 30 d. 2022-08-11 09:50:34 1.12 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. kovo 31 d. 2022-08-11 09:50:34 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. gruodžio 31 d. 2022-08-11 09:50:34 720.99 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. rugsėjo 30 d. 2022-08-11 09:50:34 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. birželio 30 d. 2022-08-11 09:50:34 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. kovo 31 d. 2022-08-11 09:50:34 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. gruodžio 31 d. 2022-08-11 09:50:34 1.28 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. rugsėjo 30 d. 2022-08-11 09:50:34 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. birželio 30 d. 2022-08-11 09:50:34 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. kovo 31 d. 2022-08-11 09:50:34 1.13 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. gruodžio 31 d. 2022-08-11 09:50:34 5.52 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. rugsėjo 30 d. 2022-08-11 09:50:34 4.8 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. kovo 31 d. 2022-08-11 09:50:34 5.52 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitos Atnaujinta Dydis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 30 d. ataskaita 2022-07-08 14:15:48 6.75 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. ataskaita 2022-07-08 14:15:48 7.37 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2022-07-08 14:15:48 5.74 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2022-07-08 14:15:48 5.17 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ataskaita 2022-07-08 14:15:48 6.39 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. kovo 31 d. ataskaita 2022-07-08 14:15:48 6.26 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2022-07-08 14:15:48 5.99 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2022-07-08 14:15:48 5.6 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ataskaita 2022-07-08 14:15:48 5.17 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ataskaita 2022-07-08 14:15:48 1.16 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2022-07-08 14:15:48 1.49 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2022-07-08 14:15:48 6.2 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita 2022-07-08 14:15:48 11.48 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ataskaita 2022-07-08 14:15:48 8.28 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2022-07-08 14:15:48 10.47 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2022-07-08 14:15:48 2.46 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita 2022-07-08 14:15:48 2.19 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita 2022-07-08 14:15:48 2.06 MB
Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022 m. II ketvirtis 2022-07-14 08:20:07 196.44 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022 m. I ketvirtis 2022-07-14 08:20:07 196.43 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. IV ketvirtis 2022-07-14 08:20:07 196.44 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. III ketvirtis 2022-07-14 08:20:07 196.8 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. II ketvirtis 2022-07-14 08:20:07 14.63 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. I ketvirtis 2022-07-14 08:20:07 195.98 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 m. IV ketvirtis 2022-07-14 08:20:07 196.76 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 m. III ketvirtis 2022-07-14 08:20:07 195.49 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 m. II ketvirtis 2022-07-14 08:20:08 194.54 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 m. I ketvirtis 2022-07-14 08:20:08 366.91 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-02-24 13:52:10 280.36 KB
Progimnazijos viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas 2022-02-24 13:52:10 212 KB
Progimnazijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2022 m. 2022-08-26 10:59:13 244.1 KB
Progimnazijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2021 m. 2022-08-26 10:59:37 237.75 KB
Progimnazijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2020 m. 2022-02-24 13:52:11 219.64 KB
Konkursų, renginių nuostatai Atnaujinta Dydis
Respublikinio mokinių konkurso-parodos „Verpstė“ nuostatai 2021-12-17 11:33:21 212.21 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2021 m. 2022-01-17 17:12:34 403.24 KB
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m. 2022-01-17 17:12:34 417.37 KB
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2019 m. 2022-01-17 17:12:34 1.47 MB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-15 13:31:17 366.63 KB
Vaiko gerovės komisijos narių darbo funkcijų paskirstymas 2020-09-15 13:34:03 200.76 KB
Profesinio orientavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos 1–8 klasių mokinių profesinio orientavimo programos priemonių planas 2021–2022 m. m. 2021-12-17 11:33:51 241.54 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Progimnazijos darbuotojų, mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų saugojimo politika 2022-06-01 08:48:14 143.74 KB
Progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2022-06-01 08:48:14 337.48 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2022-06-01 08:48:14 404.34 KB
Progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2022-06-01 08:48:14 133.98 KB
Progimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-06-01 08:48:14 214.43 KB
Progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2022-06-01 08:48:14 576.75 KB
Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2022-06-01 08:48:14 486.35 KB
Progimnazijos tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2022-06-01 08:48:14 297.32 KB
Informacijos apie pažeidimus progimnazijoje teikimo tvarkos aprašas. 2022-06-01 08:48:14 237.59 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-06-01 08:48:14 340.27 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2022-06-01 08:48:14 679.24 KB
Progimnazijos mokinio elgesio taisyklės 2022-06-01 08:48:14 231.95 KB
Elgesio virtualioje erdvėje taisyklės 2022-06-01 08:48:14 200.23 KB
Virtualioje erdvėje elkis atsakingai. Atsakomybė 2022-06-01 08:48:14 125.18 KB
Progimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2022-06-01 08:48:14 186.81 KB
Progimnazijos dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2022-06-01 08:48:14 243.33 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2022-06-01 08:48:14 224.94 KB
Progimnazijos korupcijos prevencijos 2019–2021 m. programa 2022-06-01 08:48:14 404.87 KB
Mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2022-06-01 08:48:14 127.47 KB
Progimnazijoje draudžiamų turėti daiktų (reikmenų), gaminių ar medžiagų sąrašas 2022-06-01 08:48:14 31 KB
Diskotekų organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 2022-06-01 08:48:14 131.67 KB
Mokinio pažymėjimo-elektroninio bilieto išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas 2022-06-01 08:48:14 191.29 KB
Maisto produktų ir patiekalų gamybos išlaidų apskaitos tvarkos aprašas 2022-06-01 08:48:14 273.62 KB
Progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2022-06-01 08:48:14 540.07 KB
Progimnazijos darbuotojų darbo laiko grafikų sudarymo tvarkos aprašas 2022-06-01 08:48:14 562.2 KB
Progimnazijos darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 2022-06-01 08:48:14 509.64 KB
Progimnazijos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2022-06-01 08:48:14 306.82 KB
Progimnazijos darbuotojų, dirbančių nuotoliniu būdu, darbo laiko apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-06-01 08:48:14 227.73 KB
Progimnazijos mokymo nuotoliniu būdu ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašas 2022-06-01 08:48:14 507.14 KB
Progimnazijos korupcijos prevencijos 2022–2024 m. programa 2022-06-01 08:48:14 398.32 KB
Psichologinio saugumo užtikrinimo politikos progimnazijoje įgyvendinimo tvarkos aprašas 2022-06-01 08:48:14 409.35 KB
Progimnazijos teikiamų paslaugų kainos 2022-07-05 09:56:11 242.64 KB
COVID-19 Atnaujinta Dydis
Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašas ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarka 2021-10-12 13:57:05 282.53 KB