Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija
Dokumentai
Priėmimas į progimnaziją Atnaujinta Dydis
Mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2023-11-27 14:04:29 43.14 KB
Mokinio (vaiko) priėmimo į mokyklą prašymo šablonas 2023-11-27 14:13:38 22.46 KB
Asmenų, priimtų į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, paskirstymo į klases ir grupes tvarkos aprašas 2023-01-16 14:39:52 304.57 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2023-11-27 14:04:29 43.14 KB
Mokinio (vaiko) priėmimo į mokyklą prašymo šablonas 2023-11-27 14:13:38 22.46 KB
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės takeliu“ 2023-01-16 14:48:55 451.14 KB
Įdomi ir naudinga informacija ikimokyklinuko tėveliams 2023-01-16 14:48:55 5.6 MB
Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 5.55 MB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose nustatymo ir jo mokėjimo tvarkos aprašas 2023-11-28 09:28:29 199.44 KB
Potvarkis dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose netaikymo 2023-01-16 14:48:55 274.42 KB
Vaikų, nemiegančių pietų miego, užimtumo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 191.89 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2023-11-27 14:04:29 43.14 KB
Mokinio (vaiko) priėmimo į mokyklą prašymo šablonas 2023-11-27 14:13:38 22.46 KB
Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių tvirtinimo 2020-09-16 14:57:45 23.96 KB
Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 5.55 MB
Progimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 214.43 KB
Potvarkis dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose netaikymo 2023-01-16 14:48:55 274.42 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Progimnazijos mokinio elgesio taisyklės 2023-11-29 16:41:48 393.47 KB
Mokykloje draudžiamų turėti daiktų, gaminių ar medžiagų sąrašas 2023-11-15 09:00:16 129.03 KB
Pranešimas dėl praleistų pamokų pateisinimo 2023-11-15 09:00:16 12.42 KB
Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 5.55 MB
Prašymas dėl atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokų 2023-11-15 09:00:16 12.39 KB
Pagrindinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Progimnazijos mokinio elgesio taisyklės 2023-11-29 16:41:48 393.47 KB
Mokykloje draudžiamų turėti daiktų, gaminių ar medžiagų sąrašas 2023-11-15 09:00:16 129.03 KB
Pranešimas dėl praleistų pamokų pateisinimo 2023-11-15 09:00:16 12.42 KB
Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 5.55 MB
Prašymas dėl atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokų 2023-11-15 09:00:16 12.39 KB
Pailginta dienos grupė Atnaujinta Dydis
Pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo Progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-09-27 20:46:18 581.45 KB
2016 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. T1-118 „Dėl atlyginimo dydžio už bendrojo ugdymo mokyklų mokinių užimtumą ir priežiūrą pailgintos dienos grupėse tvirtinimo" 2023-09-26 08:31:19 275.77 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos nuostatai 2023-09-01 00:43:44 248.67 KB
Progimnazijos 2022–2026 m. strateginis veiklos planas 2023-09-01 00:43:44 941.17 KB
Progimnazijos 2019–2021 m. strateginis veiklos planas 2023-09-01 00:43:44 773.68 KB
Progimnazijos 2023 m. veiklos planas 2023-09-01 00:43:44 605.48 KB
Progimnazijos 2022 m. veiklos planas 2023-09-01 00:43:44 597.39 KB
Progimnazijos 2021 m. veiklos planas 2023-09-01 00:43:44 577.42 KB
Progimnazijos 2023–2024 mokslo metų ugdymo planas 2023-09-01 09:03:08 566.08 KB
Progimnazijos 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas 2023-09-01 00:43:44 546.94 KB
Progimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo planas 2023-09-01 00:43:44 540.47 KB
Progimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo plano pakeitimas (dėl žiemos atostogų) 2023-09-01 00:43:44 173.62 KB
Progimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo plano pakeitimas (dėl rudens atostogų) 2023-09-01 00:43:44 172.91 KB
Progimnazijos 2022 m. veiklos ataskaita 2023-09-01 00:43:44 588.82 KB
Progimnazijos 2021 m. veiklos ataskaita 2023-09-01 00:43:44 598.08 KB
Progimnazijos 2020 m. veiklos ataskaita 2023-09-01 00:43:44 359.13 KB
Progimnazijos direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaita 2023-09-01 00:43:44 573.35 KB
Progimnazijos direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita 2023-09-01 00:43:44 516.56 KB
Progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita 2023-11-24 13:43:58 286.67 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 m. lapkričio mėn. veiklų planas 2023-11-09 12:48:28 244.38 KB
2023 m. spalio mėn. veiklų planas 2023-11-09 12:48:28 470.93 KB
2023 m. rugsėjo mėn. veiklų planas 2023-11-09 12:48:28 483.91 KB
2023 m. gegužės mėn. veiklų planas 2023-11-09 12:48:28 414.33 KB
2023 m. balandžio mėn. veiklų planas 2023-11-09 12:48:28 520.1 KB
2023 m. kovo mėn. veiklų planas 2023-11-09 12:48:28 511.95 KB
2023 m. vasario mėn. veiklų planas 2023-11-09 12:48:28 498.18 KB
2023 m. sausio mėn. veiklų planas 2023-11-09 12:48:28 417.03 KB
2022 m. gruodžio mėn. veiklų planas 2023-11-09 12:48:28 241.34 KB
2022 m. lapkričio mėn. veiklų planas 2023-11-09 12:48:28 406.94 KB
2022 m. spalio mėn. veiklų planas 2023-11-09 12:48:28 250.6 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023-07-13 15:12:12 405.23 KB
Maitinimo paslaugos kainos 2023-07-13 15:12:12 193.56 KB
Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Ministro įsakymas) 2023-07-13 15:12:12 486.07 KB
Valgiaraštis 1–3 metų vaikams 2023-07-13 15:12:56 851.79 KB
Valgiaraštis 1–3 metų vaikams (vasaros sezonas) 2023-07-13 15:12:12 1.07 MB
Valgiaraštis 4–7 metų vaikams 2023-07-13 15:13:06 670.98 KB
Valgiaraštis 4–7 metų vaikams (vasaros sezonas) 2023-07-13 15:12:12 1.08 MB
Valgiaraštis 6–10 metų vaikams 2023-07-13 15:13:16 450.59 KB
Valgiaraštis 11 metų ir vyresniems 2023-07-13 15:12:12 616.33 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2023-06-16 09:55:33 342.09 KB
DŠC mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas 2023-06-16 09:55:33 1.59 MB
Druskininkų savivaldybės mokinių vežimo mokykliniais autobusais maršrutų ir autobusų sustojimo vietų sąrašas 2022–2023 m. m. 2023-06-16 09:55:33 958.21 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. rugsėjo 30 d. 2023-11-20 14:13:51 1.01 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. birželio 30 d. 2023-11-20 14:13:51 954.15 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. kovo 31 d. 2023-11-20 14:13:51 534.43 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. gruodžio 31 d. 2023-11-20 14:13:51 553.03 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. rugsėjo 30 d. 2023-11-20 14:13:51 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. birželio 30 d. 2023-11-20 14:13:51 1.12 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. kovo 31 d. 2023-11-20 14:13:51 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. gruodžio 31 d. 2023-11-20 14:13:51 720.99 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. rugsėjo 30 d. 2023-11-20 14:13:51 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. birželio 30 d. 2023-11-20 14:13:51 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. kovo 31 d. 2023-11-20 14:13:51 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. gruodžio 31 d. 2023-11-20 14:13:51 1.28 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. rugsėjo 30 d. 2023-11-20 14:13:51 1.02 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitos Atnaujinta Dydis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2023-10-13 15:09:00 319.99 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. ataskaita 2023-10-13 15:09:00 2.37 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. ataskaita 2023-10-13 15:09:00 2.24 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2023-10-13 15:09:00 5.27 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2023-10-13 15:09:00 6.74 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 30 d. ataskaita 2023-10-13 15:09:00 6.75 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. ataskaita 2023-10-13 15:09:00 7.37 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2023-10-13 15:09:00 5.74 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2023-10-13 15:09:00 5.17 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ataskaita 2023-10-13 15:09:00 6.39 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. kovo 31 d. ataskaita 2023-10-13 15:09:00 6.26 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2023-10-13 15:09:00 5.99 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2023-10-13 15:09:00 5.6 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ataskaita 2023-10-13 15:09:00 5.17 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ataskaita 2023-10-13 15:09:00 1.16 MB
Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023 m. III ketvirtis 2023-10-16 15:28:57 197.46 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023 m. II ketvirtis 2023-10-16 15:28:57 196.81 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023 m. I ketvirtis 2023-10-16 15:28:57 196.79 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022 m. IV ketvirtis 2023-10-16 15:28:57 196.82 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022 m. III ketvirtis 2023-10-16 15:28:57 196.42 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022 m. II ketvirtis 2023-10-16 15:28:57 196.44 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022 m. I ketvirtis 2023-10-16 15:28:57 196.43 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. IV ketvirtis 2023-10-16 15:28:57 196.44 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. III ketvirtis 2023-10-16 15:28:57 196.8 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. II ketvirtis 2023-10-16 15:28:57 14.63 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. I ketvirtis 2023-10-16 15:28:57 195.98 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 m. IV ketvirtis 2023-10-16 15:28:57 196.76 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-05-15 15:35:17 346.96 KB
Progimnazijos viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas 2023-05-15 15:35:17 212 KB
Progimnazijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2023 m. 2023-05-15 15:35:17 652.99 KB
Progimnazijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2022 m. 2023-05-15 15:35:17 244.1 KB
Progimnazijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2021 m. 2023-05-15 15:35:17 237.75 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2021 m. 2022-01-17 17:12:34 403.24 KB
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m. 2022-01-17 17:12:34 417.37 KB
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2019 m. 2022-01-17 17:12:34 1.47 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Progimnazijos korupcijos prevencijos 2022–2024 m. programa 2023-07-13 15:24:23 398.32 KB
Progimnazijos korupcijos prevencijos 2019–2021 m. programa 2023-07-13 15:24:39 404.87 KB
Antikorupcinio elgesio kodeksas 2023-11-29 16:41:48 414.29 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Progimnazijos ekstremalių situacijų valdymo planas 2023-11-29 16:41:48 14.89 MB
Ekstremalių situacijų valdymo plano 3 ir 6 priedų pakeitimas 2023-11-29 16:41:48 300.26 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-15 13:31:17 366.63 KB
Vaiko gerovės komisijos narių darbo funkcijų paskirstymas 2022-10-18 12:02:00 199.22 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Progimnazijos darbuotojų, mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų saugojimo politika 2023-11-29 16:41:47 143.74 KB
Progimnazijos mokinio elgesio taisyklės 2023-11-29 16:41:48 393.47 KB
Progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-11-29 16:41:48 337.48 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 404.34 KB
Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 5.55 MB
Progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 133.98 KB
Progimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 214.43 KB
Progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2023-11-29 16:41:48 576.75 KB
Progimnazijos tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 297.32 KB
Informacijos apie pažeidimus progimnazijoje teikimo tvarkos aprašas. 2023-11-29 16:41:48 237.59 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 346.55 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 679.24 KB
Elgesio virtualioje erdvėje taisyklės 2023-11-29 16:41:48 200.23 KB
Virtualioje erdvėje elkis atsakingai. Atsakomybė 2023-11-29 16:41:48 125.18 KB
Progimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 186.81 KB
Progimnazijos dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 243.33 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 224.94 KB
Mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 127.47 KB
Progimnazijoje draudžiamų turėti daiktų (reikmenų), gaminių ar medžiagų sąrašas 2023-11-29 16:41:48 31 KB
Diskotekų organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 131.67 KB
Mokinio pažymėjimo-elektroninio bilieto išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 191.29 KB
Maisto produktų ir patiekalų gamybos išlaidų apskaitos tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 273.62 KB
Progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 534.72 KB
Progimnazijos darbuotojų darbo laiko grafikų sudarymo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 562.2 KB
Progimnazijos darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 268.2 KB
Progimnazijos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 306.82 KB
Progimnazijos darbuotojų, dirbančių nuotoliniu būdu, darbo laiko apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-11-29 16:41:48 227.73 KB
Progimnazijos mokymo nuotoliniu būdu ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 507.14 KB
Psichologinio saugumo užtikrinimo politikos progimnazijoje įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 409.35 KB
Progimnazijos teritorijos, pastatų patalpų, įrenginių ir inventoriaus priežiūros tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 235.69 KB
Progimnazijos tarnybinių ir netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tarnybos reikmėms taisyklės 2023-11-29 16:41:48 1.98 MB
Progimnazijos paramos priėmimo, skirstymo ir apskaitos tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 472.46 KB
Progimnazijos teikiamų paslaugų kainos 2023-11-29 16:41:48 242.64 KB
Progimnazijos ekstremalių situacijų valdymo planas 2023-11-29 16:41:48 14.89 MB
Ekstremalių situacijų valdymo plano 3 ir 6 priedų pakeitimas 2023-11-29 16:41:48 300.26 KB
„Viečiūnų progimnazijos” ženklo naudojimo vadovas 2023-11-29 16:41:48 621.64 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2023-11-29 16:41:48 228.97 KB
Antikorupcinio elgesio kodeksas 2023-11-29 16:41:48 414.29 KB
Vaikų, nemiegančių pietų miego, užimtumo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 191.89 KB
Atrankos į laisvas darbuotojo pareigas progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 226.88 KB
Progimnazijos darbuotojų vadavimo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 201.83 KB
Darbuotojų sveikatos užtikrinimas Atnaujinta Dydis
Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašas ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarka 2021-10-12 13:57:05 282.53 KB