Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Nuotolinis mokymas

Nuotolinis mokymas – tai mokymo(si) forma, kai mokinys nepalaiko betarpiško kontakto su mokytoju. Bendravimas ir bendradarbiavimas vyksta netiesiogiai per sinchroninę ar asinchroninę komunikaciją informacinių komunikacinių technologinių (toliau – IKT) priemonėmis virtualioje mokymosi aplinkoje.

2022 m. sausio 5–8 d. ugdymo organizavimas 5–8 klasėse tęsiamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

2021 m. gruodžio 20–23 d. ugdymas 5–8 klasėse organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ugdymas bendrojo ugdymo mokyklose vyksta kontaktiniu būdu, laikantis saugumo reikalavimų.

Nuotolinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Mokymo nuotoliniu būdu ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Viečiūnų progimnazijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. V1-63.

Virtualios erdvės teikiamas galimybes naudokime tikslingai: mokykimės, bendraukime, tobulinkime savo gebėjimus, dalyko ir bendrąsias kompetencijas.
Virtualioje erdvėje elkis atsakingai
 
 
Ugdymo organizavimo rekomendacijos ir būtinosios sąlygos COVID-19 plitimo prevencijai
Atnaujinta: 2022-02-15
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35