Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Nuotolinis mokymas

Nuotolinis mokymas – tai mokymo(si) forma, kai mokinys nepalaiko betarpiško kontakto su mokytoju. Bendravimas ir bendradarbiavimas vyksta netiesiogiai per sinchroninę ar asinchroninę komunikaciją informacinių komunikacinių technologinių (toliau – IKT) priemonėmis virtualioje mokymosi aplinkoje.

Šiuo metu mokymas(is) progimnazijoje organizuojamas:
Progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Linelis“ – įprastu būdu (skyriuje). Rekomenduojama Skyrių lankyti tik tiems vaikams, kurių tėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ir užtikrinti vaikų priežiūros namuose.
1-4 klasių mokiniams – kontaktiniu būdu;
5-8 klasių mokiniams – nuotoliniu būdu.
 
Nuotolinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Mokymo nuotoliniu būdu ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Viečiūnų progimnazijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. V1-63.
Virtualios erdvės teikiamas galimybes naudokime tikslingai: mokykimės, bendraukime, tobulinkime savo gebėjimus, dalyko ir bendrąsias kompetencijas.
Virtualioje erdvėje elkis atsakingai
 
 
 
Nuotolinio mokymo(si) 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis
 
Neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis
 
Pagalbos mokiniui specialistų darbo laikas
 
Ugdymo organizavimo rekomendacijos ir būtinosios sąlygos COVID-19 plitimo prevencijai
Atnaujinta: 2021-04-28
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 12.55 - 13.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35