Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Ugdymas karjerai

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
Sek paskui savo svajones, jos žino kelią...
 
Už mokinių profesinio orientavimo organizavimą progimnazijoje atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Cololo.
 
Progimnazijai profesinio orientavimo paslaugas teikia Druskininkų švietimo centras, įgyvendindamas projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas“.
 
Projekto tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.  
 
Profesinio orientavimo (toliau – PO) paskirtis – padėti asmeniui rinktis jam tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą. 
 
Mokiniams teikiamas karjeros specialisto PO paslaugas sudaro trys paslaugų grupės:
- ugdymas karjerai (apima kryptingą asmens karjeros 4 kompetencijų ugdymą: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo);
- profesinis konsultavimas;
- profesinis informavimas, įskaitant ir profesinį veiklinimą (ugdo karjeros galimybių pažinimo kompetenciją).
 
PO paslaugos mokiniams teikiamos:
-karjeros specialistui dirbant kartu su mokiniais, keliant uždavinius ir padedant veikloje;
-individualiai arba grupėje; 
-bendraujant su mokiniais tiesiogiai arba nuotoliniu būdu. 
 
Numatytos šios karjeros specialistų teikiamos ir koordinuojamos PO veiklos:
-informaciniai vizitai į klases;
-informaciniai renginiai karjeros tema (viktorinos, protmūšiai, lektorių paskaitos, švietimo įstaigų ir profesijos atstovų vizitai);
-asmeninės ir grupinės konsultacijos karjeros klausimais mokiniams;
-profesinis veiklinimas (susitikimai su įvairių profesijų atstovais, pažintys su profesijomis mokykloje arba ekskursijose į įmones / įstaigas / organizacijas; informacijos apie įmones, įstaigas, organizacijas ir dominančias profesijas paieška);
-mokyklos bendruomenės informavimas profesinio orientavimo temomis.
 
Daugiau informacijos apie PO ir registracija karjeros konsultacijai https://dscentras.lt/veiklos-sritys/svietimas/ 

 

 

Atnaujinta: 2024-04-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.00 - 12.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30