Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Pedagoginiai darbuotojai

PROGIMNAZIJOS PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2020 M.  

Eil. Nr.
Darbuotojo vardas ir pavardė
Pareigos
1.
Baranauskienė Elizabeta
Anglų kalbos mokytoja
2.
Bartainienė Dijana
Informacinių technologijų vyresnioji ir fizikos vyresnioji mokytoja
3.
Bendorienė Birutė
Matematikos vyresnioji mokytoja
4.
Cololo Inga
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
5.
Dovidauskienė  Ieva
Tikybos mokytoja (5-8 kl.)
6.
Grigoraitė Rūta
Psichologo asistentė
7.
Jonušauskaitė Janina
Geografijos mokytoja
8.
Kazėnienė Erika
Specialioji pedagogė, logopedė
9.
Kleponienė Jūratė
Biologijos vyresnioji ir chemijos mokytoja, pailgintos dienos grupės auklėtoja
10.
Kriginienė Donata
Anglų kalbos mokytoja
11.
Krivonienė Žaneta
Direktorė
12.
Labalaukienė Odeta
Fizinio ugdymo mokytoja
13.
Lesevičiūtė-Stulgaitienė Ramunė
Geografijos vyresnioji mokytoja
14.
Mačionienė Daiva
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, tikybos vyresnioji mokytoja (1-4 kl.)
15.
Muzikevičienė Sigita
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
16.
Palubinskienė Virginija
Istorijos vyresnioji ir etikos mokytoja, pailgintos dienos grupės auklėtoja
17.
Petokaitienė Loreta
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
18.
Ruckutė Gintarė
Pradinio ugdymo mokytoja, pailgintos dienos grupės auklėtoja
19.
Trikšienė Aušra
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
20.
Uteševa Kristina
Vyresnioji socialinė pedagogė, muzikos vyresnioji mokytoja
21.
Zubienienė Rita
Rusų kalbos mokytoja metodininkė
22.
Zubrickaitė Aurelija
Dailės vyresnioji ir technologijų vyresnioji mokytoja

PROGIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS „LINELIS“ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2020 M.

 
Eil. Nr.
Darbuotojo vardas ir pavardė
Pareigos
1.
Daniušienė Irena
Meninio ugdymo vyresnioji mokytoja
2.
Giedraitienė Birutė
Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
3.
Glavinskienė Justina
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4.
Jarmalienė Danutė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5.
Kazakovienė Danguolė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6.
Kazėnienė Erika
Logopedė
7.
Ruckuvienė Rūta
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8.
Tamkevičienė Angelė
Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
9.
Vaičiulionienė Jūratė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10.
Vaičiulionienė Vaida
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 
Progimnazijos pedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:44 207.24 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:44 212.03 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:44 202.51 KB
Logopedo pareigybes aprašymas 2020-09-15 12:50:44 208.05 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:44 207.19 KB
Pailgintos dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:44 200.82 KB
Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas. 2020-09-15 12:50:44 380.97 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:44 382.14 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:45 379.77 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:45 380.3 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:45 379.37 KB
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:45 380.87 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:45 380.35 KB
Fizinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:51:17 380.05 KB
Fizinio ugdymo mokytojo 'slidinėjimo' pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:51:42 377.09 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 380.31 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 379.95 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 379.8 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 380.48 KB
Pradinio ugdymo vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 380.77 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 380.7 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 379.19 KB
Anglų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 381.8 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 379.58 KB
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:54:58 203.51 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokyto pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:54:58 203.98 KB
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:56:01 204.12 KB
Logopedo pareigybes aprašymas 2020-09-15 12:50:44 208.05 KB
Atnaujinta: 2021-04-15
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35