Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Pedagoginiai darbuotojai

PROGIMNAZIJOS PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2022–2023 M. M.

Eil. Nr.
Vardas ir pavardė
Pareigų pavadinimas
 1.  
Bartainienė Dijana
Informacinių technologijų vyresnioji ir fizikos vyresnioji mokytoja
 1.  
Bendorienė Birutė
Matematikos vyresnioji mokytoja
 1.  
Bielevičienė Laima
Istorijos mokytoja metodininkė
 1.  
Cololo Inga
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 1.  
Dabrukaitė-Šarucka Simona
Technologijų mokytoja
 1.  
Giedraitienė Birutė
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja,
pailgintos dienos grupės auklėtoja
 1.  
Grigoraitė Rūta
Psichologo asistentė
 1.  
Jazepčikas Jonas
Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas
 1.  
Juškelienė Monika
Meninio ugdymo mokytoja (teatras)
 1.  
Kazėnienė Erika
Specialioji pedagogė, logopedė
 1.  
Kleponienė Jūratė
Biologijos vyresnioji ir chemijos mokytoja,
pailgintos dienos grupės auklėtoja
 1.  
Kriginienė Donata
Anglų kalbos mokytoja
 1.  
Krivonienė Žaneta
Direktorė
 1.  
Labalaukienė Odeta
Fizinio ugdymo mokytoja
 1.  
Lapinskienė Zita
Tikybos mokytoja
 1.  
Lesevičiūtė-Stulgaitienė Ramunė
Geografijos vyresnioji mokytoja
 1.  
Muzikevičienė Sigita
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 1.  
Novomyrska Olena
Ukrainiečių kalbos mokytoja
 1.  
Petokaitienė Loreta
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
 1.  
Ruckutė Gintarė
Pradinio ugdymo mokytoja,
pailgintos dienos grupės auklėtoja
 1.  
Trainavičius Almantas*
Technologijų mokytojas metodininkas
 1.  
Trikšienė Aušra
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
pailgintos dienos grupės auklėtoja
 1.  
Uteševa Kristina
Vyresnioji socialinė pedagogė,
muzikos vyresnioji mokytoja
 1.  
Večkė Agnė
Anglų kalbos mokytoja
 1.  
Zubienienė Rita
Rusų kalbos mokytoja metodininkė
 1.  
Zubrickaitė Aurelija
Dailės vyresnioji mokytoja

 

 

PROGIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS „LINELIS“ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2022–2023 M. M.

Eil. Nr.
Darbuotojo vardas ir pavardė
Pareigos
1.
Daniušienė Irena
Meninio ugdymo vyresnioji mokytoja
2.
Glavinskienė Justina
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3.
Jarmalienė Danutė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4.
Kazakovienė Danguolė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5.
Kazėnienė Erika
Logopedė
6.
Kisieliūtė Laura
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7.
Mikelskienė Eglė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8.
Nalevaikienė Sandra
Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
9.
Ruckuvienė Rūta
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10.
Vaičiulionienė Jūratė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11.
Vaičiulionienė Vaida
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12.
Veselovienė Irmantė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 
 
Progimnazijos pedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:05 207.24 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:05 212.03 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:05 202.51 KB
Logopedo pareigybes aprašymas 2021-12-17 10:55:06 208.05 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:06 207.19 KB
Psichologo asistento pareigybes aprašymas 2021-12-17 10:55:06 204.61 KB
Pailgintos dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:06 200.82 KB
Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:06 380.97 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:06 214.96 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:07 379.77 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:07 380.3 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:07 379.37 KB
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:07 380.87 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:07 380.35 KB
Fizinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:07 380.05 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:07 380.31 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:07 379.95 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:07 379.8 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:08 380.48 KB
Pradinio ugdymo vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:08 380.77 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2022-02-14 15:49:08 215.7 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:08 379.19 KB
Anglų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:08 381.8 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:09 379.58 KB
Etikos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:09 214.57 KB
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas (Teatras) 2021-12-17 10:55:09 215.02 KB
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:54:58 203.51 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokyto pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:54:58 203.98 KB
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:56:01 204.12 KB
Logopedo pareigybes aprašymas 2021-12-17 10:55:06 208.05 KB
Atnaujinta: 2022-10-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35