Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Pedagoginiai darbuotojai

PROGIMNAZIJOS PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2019 M.  

Eil. Nr. Darbuotojo vardas ir pavardė Pareigos

1.

Baranauskienė Elizabeta Anglų kalbos mokytoja

2.

Bartainienė Dijana Informacinių technologijų vyresnioji ir fizikos vyresnioji mokytoja

3.

Bendorienė Birutė Matematikos vyresnioji mokytoja

4.

Cololo Inga Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

5.

Dovidauskienė  Ieva* Tikybos mokytoja

6.

Giedraitienė Birutė Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

7.

Jazepčikas Jonas Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas

8.

Jonušauskaitė Janina Geografijos mokytoja

9.

Kalesnykaitė Gražina* Chemijos vyresnioji mokytoja

10.

Kazėnienė Erika Specialioji pedagogė, logopedė

11.

Kleponienė Jūratė Biologijos vyresnioji mokytoja

12.

Kriginienė Donata Anglų kalbos mokytoja

13.

Krivonienė Žaneta Direktorė

14.

Labalaukienė Odeta Kūno kultūros mokytoja

15.

Lesevičiūtė-Stulgaitienė  Ramunė* Geografijos vyresnioji mokytoja

16.

Mačionienė Daiva Pradinio ugdymo mokytoja

17.

Muzikevičienė Sigita Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

18.

Palubinskienė Virginija Istorijos vyresnioji mokytoja

19.

Petokaitienė Loreta Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

20.

Trikšienė Aušra Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

21.

Uteševa Kristina Vyresnioji socialinė pedagogė, muzikos vyresnioji mokytoja

22.

Vilūnienė Aurelija Dailės vyresnioji ir technologijų vyresnioji mokytoja

23.

Zubienienė Rita * Rusų kalbos mokytoja metodininkė


Progimnazijos mokytoju pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas. 2019-10-30 16:41:30 380.97 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:42:01 382.14 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:42:17 379.77 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:42:33 380.3 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:42:48 379.37 KB
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:43:09 380.87 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:43:24 380.35 KB
Kūno kultūros mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:44:29 380.05 KB
Kūno kultūros mokytojo 'slidinėjimo' pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:45:06 377.09 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:46:27 380.31 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:46:55 379.95 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:47:11 379.8 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:47:26 380.48 KB
Pradinio ugdymo vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:47:43 380.77 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:48:06 380.7 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:48:25 379.19 KB
Anglų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:48:40 381.8 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-12-27 10:41:12 379.58 KB

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS „LINELIS“ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2019 M.

Eil. Nr.

Pavardė ir vardas

Pareigos

1.

Daniušienė Irena*

Meninio ugdymo mokytoja

2.

Glavinskienė Justina

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Jarmalienė Danutė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

4.

Kazakovienė Danguolė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

5.

Kazėnienė Erika

Logopedė

6.

Ruckutė Gintarė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

7.

Ruckuvienė Rūta

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

8.

Tamkevičienė Angelė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

9.

Vaičiulionienė Jūratė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

10.

Vaičiulionienė Vaida

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

11.

Zubernienė Birutė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

*Darbuotojas, dirbantis nepagrindinėje darbovietėje

Ikimokyklinio ugdymo pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui (IUS) pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:24:05 382.23 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokyto pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:24:24 203.98 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokyto padėjėjo (spec.) pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:25:00 200.93 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:25:25 207.57 KB
Meninio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:25:50 204.12 KB
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:26:10 203.51 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:26:48 200.17 KB

Atnaujinta: 2020-06-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35