Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Pedagoginiai darbuotojai

PROGIMNAZIJOS PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2021 M.  

Eil. Nr.
Darbuotojo vardas ir pavardė
Pareigos
1.
Baranauskienė Elizabeta
Anglų kalbos mokytoja
2.
Bartainienė Dijana
Informacinių technologijų vyresnioji ir fizikos vyresnioji mokytoja
3.
Bendorienė Birutė
Matematikos vyresnioji mokytoja
4.
Cololo Inga
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
5.
Dabrukaitė-Šarucka Simona
Technologijų mokytoja
6.
Dovidauskienė  Ieva
Tikybos mokytoja (5-8 kl.)
7.
Giedraitienė Birutė
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, pailgintos dienos grupės auklėtoja
8.
Grigoraitė Rūta
Psichologo asistentė
9.
Kazėnienė Erika
Specialioji pedagogė, logopedė
10.
Kleponienė Jūratė
Biologijos vyresnioji ir chemijos mokytoja, pailgintos dienos grupės auklėtoja
11.
Kriginienė Donata
Anglų kalbos mokytoja
12.
Krivonienė Žaneta
Direktorė
13.
Labalaukienė Odeta
Fizinio ugdymo mokytoja
14.
Lesevičiūtė-Stulgaitienė Ramunė
Geografijos vyresnioji mokytoja
15.
Mačionienė Daiva
Tikybos vyresnioji mokytoja (1-4 kl.)
16.
Mažonaitė Monika
Meninio ugdymo mokytoja (teatras)
17.
Muzikevičienė Sigita
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
18.
Palubinskienė Virginija
Istorijos vyresnioji ir etikos mokytoja
19.
Petokaitienė Loreta
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
20.
Ruckutė Gintarė
Pradinio ugdymo mokytoja, pailgintos dienos grupės auklėtoja
21.
Trainavičius Almantas
Technologijų mokytojas metodininkas
22.
Trikšienė Aušra
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
23.
Uteševa Kristina
Vyresnioji socialinė pedagogė, muzikos vyresnioji mokytoja
24.
Večkė Agnė
Anglų kalbos mokytoja
25.
Zubienienė Rita
Rusų kalbos mokytoja metodininkė
26.
Zubrickaitė Aurelija
Dailės vyresnioji mokytoja

PROGIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS „LINELIS“ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2021 M.

Eil. Nr.
Darbuotojo vardas ir pavardė
Pareigos
1.
Daniušienė Irena
Meninio ugdymo vyresnioji mokytoja
2.
Glavinskienė Justina
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3.
Jarmalienė Danutė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4.
Kazakovienė Danguolė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5.
Kazėnienė Erika
Logopedė
6.
Mačionienė Daiva
Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
7.
Ruckuvienė Rūta
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8.
Vaičiulionienė Jūratė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9.
Vaičiulionienė Vaida
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10.
Veselovienė Irmantė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 
Progimnazijos pedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:44 207.24 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:44 212.03 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:44 202.51 KB
Logopedo pareigybes aprašymas 2020-09-15 12:50:44 208.05 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:44 207.19 KB
Pailgintos dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:44 200.82 KB
Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas. 2020-09-15 12:50:44 380.97 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:44 382.14 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:45 379.77 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:45 380.3 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:45 379.37 KB
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:45 380.87 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:45 380.35 KB
Fizinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:51:17 380.05 KB
Fizinio ugdymo mokytojo 'slidinėjimo' pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:51:42 377.09 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 380.31 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 379.95 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 379.8 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 380.48 KB
Pradinio ugdymo vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 380.77 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 380.7 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 379.19 KB
Anglų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 381.8 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 379.58 KB
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:54:58 203.51 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokyto pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:54:58 203.98 KB
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:56:01 204.12 KB
Logopedo pareigybes aprašymas 2020-09-15 12:50:44 208.05 KB
Atnaujinta: 2021-09-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35