Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo tikslas padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir bendraamžiais, aplinkos ir savo šalies pažinimo, kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis pradmenis.

Ikimokyklinio ugdymo grupės formuojamos iš to paties amžiaus vaikų. Lopšelio grupėje nuo 1 iki 3 metų,  ikimokyklinio ugdymo grupėse nuo 3 iki 6 (išimtinais atvejais – iki 5) metų. Tai yra iki tol, kol jie pradės lankyti priešmokyklinę grupę.
 
Švietimo, mokslo ir sporto ministro bei socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka gali būti skiriamas privalomas ikimokyklinis ugdymas. Paprastai jis skiriamas vaikams, kurie auga šeimose, įrašytose į atvejo vadybos šeimų apskaitą.
Ikimokyklinis ugdymas >>
 
Ikimokyklinio ugdymo grupių darbo laikas:  IV   7.0017.30 val.
 
Vaikų skaičius grupėse
Ankstyvojo amžiaus grupė „Gandriukas“
(gim. 2021–2023 m.)
Data
Sąrašinis vaikų skaičius
Pastabos,
laisvų vietų skaičius
2024-05-01
10
0
Ankstyvojo amžiaus grupė „Saulutė“
(gim. 2020–2021 m.)
Data
Sąrašinis vaikų skaičius
Pastabos,
laisvų vietų skaičius
2024-05-01
11
4
Ikimokyklinio amžiaus grupė „Ančiukas“
(gim. 2019–2020 m.)
Data
Sąrašinis vaikų skaičius
Pastabos,
laisvų vietų skaičius
2024-05-01
9
11
Ikimokyklinio amžiaus grupė „Meškiukas“
(gim. 2018–2019 m.)
Data
Sąrašinis vaikų skaičius
Pastabos,
laisvų vietų skaičius
2024-05-01
17
3
Ikimokyklinio amžiaus grupė „Vyturėlis“
(gim. 2018–2019 m.)
Data
Sąrašinis vaikų skaičius
Pastabos,
laisvų vietų skaičius
2024-05-01
19
1
 
Vaikų, nemiegančių pietų miego, užimtumas ir priežiūra
Ikimokyklinio ugdymo skyriuje sudarytos sąlygos vaikams pietų miego metu ilsėtis kitais būdais. Vaikų, nemiegančių pietų miego, užimtumas ir priežiūra užtikrinamas vadovaujantis Progimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintu Aprašu. Vaikams nuo 12.00 iki 15.00 val. organizuojamos meninės, sportinės ar kitos veiklos, atsižvelgiant į jų poreikius, pomėgius ir patirtis. Patalpos pritaikytos nemiegančių vaikų priežiūrai, ramiam vaikų užimtumui. Veiklos taip pat vykdomos muzikos salėje, sensoriniame kambaryje arba edukaciniame centre, esant palankioms oro sąlygoms – lauke arba Progimnazijos sporto aikštyne.
 
Nemiegančių vaikų grupė (12.00–15.00 val.)
Data
Sąrašinis vaikų skaičius
2024-05-01
14
 

Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2024-02-26 14:17:51 43.14 KB
Prašymas dėl vaiko (mokinio) registracijos ir paskyrimo į ugdymo įstaigą. Teikiamas DSA 2024-02-26 14:17:51 22.46 KB
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės takeliu“ 2023-01-16 14:48:55 451.14 KB
Mokymo sutartis. Ikimokyklinis ugdymas 2024-02-26 14:22:51 287.98 KB
Įdomi ir naudinga informacija ikimokyklinuko tėveliams 2023-01-16 14:48:55 5.6 MB
Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2024-01-11 12:55:59 5.55 MB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose nustatymo ir jo mokėjimo tvarkos aprašas 2023-11-28 09:28:29 199.44 KB
Potvarkis dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose netaikymo 2023-12-07 13:39:48 274.42 KB
Vaikų, nemiegančių pietų miego, užimtumo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 191.89 KB

Atnaujinta: 2024-05-07
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.05 - 13.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30