Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo tikslas padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir bendraamžiais, aplinkos ir savo šalies pažinimo, kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis pradmenis.

Ikimokyklinio ugdymo grupės formuojamos iš to paties amžiaus vaikų. Lopšelio grupėje nuo 1 iki 3 metų,  ikimokyklinio ugdymo grupėse nuo 3 iki 6 (išimtinais atvejais – iki 5) metų. Tai yra iki tol, kol jie pradės lankyti priešmokyklinę grupę.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro bei socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka gali būti skiriamas privalomas ikimokyklinis ugdymas. Paprastai jis skiriamas vaikams, kurie auga šeimose, įrašytose į atvejo vadybos šeimų apskaitą.

Vaikų skaičius grupėse

Ankstyvojo amžiaus grupė „Saulutė“
(gim. 2020, 2021 m.)
Data
Sąrašinis vaikų skaičius
Pastabos,
laisvų vietų skaičius
2022-09-01
9
1
 
Ankstyvojo amžiaus grupė „Ančiukas“
(gim. 2020 m.)
Data
Sąrašinis vaikų skaičius
Pastabos,
laisvų vietų skaičius
2022-09-10
12
3
 
Ikimokyklinio amžiaus grupė „Meškiukas“
(gim. 2019 m.)
Data
Sąrašinis vaikų skaičius
Pastabos,
laisvų vietų skaičius
2022-09-01
15
5
 
Ikimokyklinio amžiaus grupė „Vyturėlis“
(gim. 2018, 2019 m.)
Data
Sąrašinis vaikų skaičius
Pastabos,
laisvų vietų skaičius
2022-09-01
19
1
 
Ikimokyklinio amžiaus grupė „Gandriukas“
(gim. 2017, 2018 m.)
Data
Sąrašinis vaikų skaičius
Pastabos,
laisvų vietų skaičius
2022-09-19
21
0

 

Ikimokyklinio ugdymo grupių darbo laikas:  IV   7.0017.30 val.

 

Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Sprendimas „Dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo" 2021-12-17 10:50:04 173.42 KB
Sprendimas „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo“ 2021-12-17 10:40:35 24.55 KB
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės takeliu“ 2021-12-17 10:42:37 451.14 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose nustatymo ir jo mokėjimo tvarkos aprašas 2020-09-16 14:57:24 27.47 KB
Įdomi ir naudinga informacija ikimokyklinuko tėveliams 2020-09-16 14:57:24 5.6 MB
Prašymas dėl nelankytų dienų pateisinimo 2020-09-16 14:57:45 15.67 KB
Potvarkis dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose netaikymo 2020-09-16 14:57:45 274.42 KB
Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2022-06-01 08:48:14 486.35 KB

Atnaujinta: 2022-09-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35