Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Komisijos ir darbo grupės

Darbo grupė Viečiūnų progimnazijos 2024 m. veiklos planui parengti:
Inga Cololo, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Justina Glavinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinės grupės pirmininkė;
Ieva Kadziauskienė, direktorė (Grupės vadovė);
Odeta Labalaukienė, fizinio ugdymo mokytoja, 5–8 klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Sigita Muzikevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
Aušra Trikšienės, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Gintarė Urbanavičienė, pradinio ugdymo mokytoja, pradinio ugdymo mokytojų
metodinės grupės pirmininkė.

 

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė:
Dijana Bartainienė, informacinių technologijų vyresnioji ir fizikos vyresnioji mokytoja;
Jūratė Kleponienė, biologijos vyresnioji mokytoja;
Sigita Muzikevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
Loreta Petokaitienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Aušra Trikšienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė (Grupės vadovė).
 
Progimnazijos paramos priėmimo, įvertinimo ir skirstymo komisija:
Inga Cololo, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (Komisijos sekretorė),
Justina Glavinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Audronė Kuliešienė, sąskaitybos tvarkytoja,
Agnė Sasnauskienė, bibliotekos vedėja,
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui.
 
Progimnazijos teritorijoje esančių statinių naudojimo priežiūros komisija:
Audronė Kuliešienė, sąskaitybos tvarkytoja,
Mindaugas Lukšys, darbininkas ir technikas,
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui.
 
Progimnazijos ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, atsargų, ūkio inventoriaus, pinigų kasoje, mokėtinų ir gautinų sumų metinės inventorizacijos komisija:
Inga Cololo, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (Inventorizacijos komisijos pirmininkė),
Justina Glavinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Aušra Trikšienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.    
 
Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Progimnazijos ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, atsargų ir ūkio inventoriaus daiktų nurašymo komisija:
Inga Cololo, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (Komisijos pirmininkė),
Romualda Fedorenkienė, raštinės vedėja,
Audronė Kuliešienė, sąskaitybos tvarkytoja,
Rūta Ruckuvienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja,
Kristina Uteševa, vyresnioji socialinė pedagogė.
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, atsakingas už pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Progimnazijos ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, nurašytų atsargų ir ūkio inventoriaus daiktų likvidavimą.
 
Darbo grupė Progimnazijos ir progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ valgyklų savikontrolės sistemos vidiniam auditui atlikti:
Audronė Kuliešienė, sąskaitybos tvarkytoja,
Kristina Orliukienė, vyriausioji virėja,
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui (Grupės vadovas).
 
Progimnazijos mokytojų metodinė taryba:
Pirmininkė – Ieva Kadziauskienė, progimnazijos direktorė.
Nariai:
Inga Cololo, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Justina Glavinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė;
Odeta Labalaukienė, fizinio ugdymo mokytoja, 5–8 klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Gintarė Urbanavičienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
 
Inga Cololo – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (Komisijos pirmininkė),
Rūta Grigoraitė – psichologo asistentė,
Erika Kazėnienė – logopedė ir specialioji pedagogė,
Sigita Muzikevičienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
Aušra Trikšienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė (Komisijos sekretorė),
Kristina Uteševa – vyresnioji socialinė pedagogė (Komisijos pirmininko pavaduotoja),
Justina Glavinskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 
Komandos vadovė – Ieva Kadziauskienė, progimnazijos direktorė.
Laikinai nesant komandos vadovui, jį pavaduojantis asmuo – Inga Cololo, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Edita Bankietaitė, sveikatos priežiūros specialistė – atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą. Laikinai nesant sveikatos priežiūros specialistei Editai Bankietaitei, atsakingai už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą, ją pavaduojantis asmuo – Jūratė Kleponienė, biologijos vyresnioji mokytoja;
Rūta Grigoraitė, psichologo asistentė – atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir (ar) teikimą, komandos sekretorė;
Sigita Muzikevičienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja – atsakinga už komunikaciją;
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui – atsakingas už saugumo priemonių organizavimą;
Kristina Uteševa, vyresnioji socialinė pedagogė – atsakinga už socialinės pedagoginės pagalbos organizavimą ir (ar) teikimą.
 
Rūta Grigoraitė, psichologo asistentė;
Agnė Sasnauskienė, bibliotekos vedėja;
Kristina Uteševa, vyresnioji socialinė pedagogė (Komisijos pirmininkė).
 
Progimnazijos sveikatos stiprinimo programos vykdymo grupė:
Darbo grupės vadovė – Inga Cololo, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Edita Bankietaitė, sveikatos priežiūros specialistė,
Jūratė Kleponienė, biologijos vyresnioji mokytoja,
Odeta Labalaukienė, fizinio ugdymo mokytoja,
Gintarė Urbanavičienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja,
Rūta Ruckuvienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja,
Aušra Trikšienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
Kristina Uteševa, vyresnioji socialinė pedagogė,
Vaida Vaičiulionienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 
1. Romualda Fedorenkienė, raštinės vedėja,
2. Ieva Kadziauskienė, direktorė,
3. Sigita Muzikevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
Atnaujinta: 2024-02-12
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.45 - 15.30
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30