Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Krizių valdymo komanda

Krizių valdymo tikslas:
1. užtikrinti, kad krizės įveikimo metu ugdymo procesas progimnazijoje vyktų įprasta tvarka arba kuo greičiau prie jos grįžtų;
2. užtikrinti krizės paveiktiems bendruomenės nariams reikiamos pagalbos teikimą.
 
Krizė – netikėtas ir/ar pavojingas įvykis, sutrikdantis įprastą progimnazijos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiantis visą ar didesnę progimnazijos bendruomenės dalį.
 
Krizės valdymas – veiksmai, kuriuos atlieka progimnazijos krizių valdymo komanda, progimnazijos VGK ir Druskininkų švietimo centro padaliniu pedagoginės psichologinės tarnybos krizių valdymo komanda siekdama įveikti krizės sukeltas problemas ir teikti bendruomenei veiksmingą pagalbą. Krizių valdymas apima pagalbos organizavimą, progimnazijos bendruomenės (įskaitant tėvus) bei kitų institucijų informavimą, bendravimą su žiniasklaida, pasirūpinimą progimnazijos bendruomenės narių saugumu ir pan.
 
Krizės valdymo progimnazijoje komanda – progimnazijoje nuolat veikianti krizių valdymą vykdanti komanda, kurią sudaro administracijos, švietimo pagalbos specialistų, mokytojų atstovai, turintys krizės valdymui būtinų gebėjimų.
 
Progimnazijos krizių valdymo komanda:
Komandos vadovė – Ieva Kadziauskienė, progimnazijos direktorė.
Laikinai nesant komandos vadovui, jį pavaduojantis asmuo – Inga Cololo, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Edita Bankietaitė, sveikatos priežiūros specialistė – atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą;
Laikinai nesant sveikatos priežiūros specialistei Editai Bankietaitei, atsakingai už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą, ją pavaduojantis asmuo – Jūratė Kleponienė, biologijos vyresnioji mokytoja;
Rūta Grigoraitė, psichologo asistentė – atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir (ar) teikimą, komandos sekretorė;
Sigita Muzikevičienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja – atsakinga už komunikaciją;
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui – atsakingas už saugumo priemonių organizavimą;
Kristina Uteševa, vyresnioji socialinė pedagogė – atsakinga už socialinės pedagoginės pagalbos organizavimą ir (ar) teikimą.
 
Progimnazijos komandos vadovas informuoja apie krizę Druskininkų savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėją Jurgitą Naruckienę.
 
Informuojame, kad visoje Lietuvos teritorijoje nuo 2021 m. rugsėjo mėn. teikiamos nemokamos Mobiliosios psichologinių krizių įveikimo paslaugos>>.
Kas gali kreiptis?
Į Skambučių centrą gali kreiptis įstaigos ar įmonės administracija, bendruomenių vadovai, krizę patyrusių asmenų grupės, artimieji, bendradarbiai, kiti bendruomenės nariai.
 
Mobiliosios psichologinių krizių įveikimo komandos (MPKĮK) teikia krizinę pagalbą įvykus savižudybei, smurtinei mirčiai, žmogaus dingimui, nelaimingam atsitikimui, kai buvo sužeistas ar žuvo žmogus, įvykus išprievartavimui, užpuolimui, kitokiam sukrečiančiam įvykiui.
 
Atsitikus kriziniam įvykiui skambinkite trumpuoju numeriu 1815 arba susisiekite el. p. mobilikomanda@krizesiveikimas.lt.
Mobiliosios psichologinių krizių įveikimo komandos Skambučių centras dirba pirmadieniais–penktadieniais 9.00–19.00 val., šeštadieniais – 9.00–15.00 val.
 
 
 
Atnaujinta: 2024-05-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 13.55 - 14.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30