Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Bendradarbiavimas

Progimnazija, remdamasi atvirumu, pasitikėjimu ir pagalba, bendrais susitarimais, abipuse pagarba ir partneryste, bendradarbiauja su:

 • visomis Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigomis – bendri renginiai, dalyvavimas metodinėse, pramoginėse, edukacinėse veiklose, dalijimasis gerąja darbo patirtimi;
 • Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnija – renginiai, mokinių socialinių problemų sprendimas;
 • Druskininkų savivaldybės administracijos  Socialinės paramos skyriumi – teikiame informaciją apie mokinių ugdymosi poreikius, situaciją šeimoje;
 • Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi – teikiame įvairią informaciją, gauname konsultacijas;
 • Druskininkų sporto centru – renginiai ir projektai;
 • Vaiko teisių apsaugos tarnyba – pagalbos vaikui ir šeimai organizavimas;
 • Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Druskininkų policijos komisariatu – vaikų užimtumo organizavimas, bendradarbiavimas organizuojant projektus, paskaitas, pagalba sprendžiant nusikalstamas veiklas, prevencijos organizavimas;
 • Druskininkų švietimo centro psichologinės pedagoginės tarnybos padaliniu – pedagoginės, psichologinės pagalbos organizavimas;
 • Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuru – bendri renginiai ir projektai;
 • Druskininkų tremties ir rezistencijos muziejumi – ekskursijų organizavimas, koncertinė veikla;
 • Druskininkų jaunimo užimtumo centru – konferencijos, renginiai, projektai, konkursai;
 • Druskininkų vietos veiklos grupe – vietos bendruomenės iniciatyvos, švietimo srities projektai ir kitos socialinės veiklos;
 • Kauno lopšeliu-darželiu „Želmenėlis“ – bendri renginiai, dalyvavimas metodinėse, pramoginėse, edukacinėse veiklose, dalijimasis gerąja darbo patirtimi;
 • Asociacija „Dzūkijos parkai“  – bendradarbiavimas organizuojant mokinių edukacinę veiklą Grūto parke;
 • UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ – organizuojamos ir vykdomos kūno kultūros pamokos Snow Arenoje, įgyvendinant ugdymo planą ir suteikiant galimybes mokiniams fiziškai tobulėti ir sveikai gyventi.

Aktyviai bendradarbiaujame su mokinių tėvais. Įvairiomis formomis įtraukiame ugdytinių tėvus į popamokinę veiklą, kviečiame į bendrus tėvų susirinkimus ir organizuojame susitikimus su psichologu, sveikatos apsaugos specialistais. Organizuojame įvairius renginius, šventes ir sportines varžybas.

Atnaujinta: 2023-01-12
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30