Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Mokytojų taryba

Progimnazijos mokytojų taryba – nuolat veikianti Progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius ir pavaduotojai, visi Progimnazijoje dirbantys mokytojai, bibliotekos vedėjas ir kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.

Mokytojų tarybos pirmininkė – Ieva Kadziauskienė, direktorė.

Mokytojų tarybos sekretorė – Sigita Muzikevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Progimnazijos mokytojų tarybos nariai:

 1. Bartainienė Dijana, informacinių technologijų vyresnioji ir fizikos vyresnioji mokytoja,
 2. Bendorienė Birutė, matematikos vyresnioji mokytoja,
 3. Bielevičienė Laima, istorijos mokytoja metodininkė,
 4. Cololo Inga, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 5. Dabrukaitė-Šarucka Simona, technologijų mokytoja,
 6. Giedraitienė Birutė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja,
 7. Grigoraitė Rūta, psichologo asistentė,
 8. Jazepčikas Jonas, neformaliojo ugdymo mokytojas metodininkas,
 9. Juškelienė Monika, meninio ugdymo mokytoja,
 10. Kazėnienė Erika, specialioji pedagogė, logopedė,
 11. Kleponienė Jūratė, biologijos vyresnioji ir chemijos mokytoja,
 12. Kriginienė Donata, anglų kalbos mokytoja,
 13. Labalaukienė Odeta, fizinio ugdymo mokytoja,
 14. Lapinskienė Zita, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja,
 15. Lesevičiūtė-Stulgaitienė Ramunė, geografijos vyresnioji mokytoja,
 16. Nalevaikienė Sandra, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja,
 17. Novomyrska Olena, ukrainiečių kalbos mokytoja,
 18. Urbanavičienė Gintarė, pradinio ugdymo mokytoja,
 19. Skausmenienė Dalia, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja, gyvenimo įgūdžių mokytoja,
 20. Trainavičius Almantas, technologijų mokytojas metodininkas,
 21. Trikšienė Aušra, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
 22. Uteševa Kristina, vyresnioji socialinė pedagogė, muzikos vyresnioji mokytoja,
 23. Večkė Agnė, anglų kalbos mokytoja,
 24. Zubienienė Rita, rusų kalbos mokytoja metodininkė,
 25. Zubrickaitė Aurelija, dailės vyresnioji mokytoja.

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ mokytojų tarybos nariai:

 1. Daniušienė Irena, meninio ugdymo vyresnioji mokytoja,
 2. Glavinskienė Justina, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 3. Grigoraitė Rūta, psichologo asistentė,
 4. Jarmalienė Danutė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 5. Kazakovienė Danguolė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,  
 6. Kairytė Giedrė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,
 7. Kazėnienė Erika, logopedė,
 8. Kisieliūtė Laura, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 9. Mikelskienė Eglė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
 10. Petokaitienė Loreta, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja,
 11. Ruckuvienė Rūta, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 12. Tiškė Daiva, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 13. Uteševa Kristina, vyresnioji socialinė pedagogė,
 14. Vaičiulionienė Vaida, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 15. Veselovienė Irmantė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 16. Sasnauskienė Agnė, bibliotekos vedėja.
Atnaujinta: 2024-01-11
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30