Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Mokinių maitinimas

Mokinių maitinimas organizuojamas Progimnazijos valgykloje, sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui pavalgyti šilto maisto prie švaraus stalo, laikantis nustatytų maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimų.
 
Progimnazijos valgykla dirba nuo 8.00 val. iki 15.00 val.
 
Pietūs organizuojami per ilgąsias pertraukas:
- 1 ir 3 klasių mokiniai maitinami po 3 pamokų (10.35 val.), padengiant stalus klasėms;
- 5 ir 6 klasių mokiniai maitinami po 3 pamokų (10.45 val.), patiekalus pasiimant savarankiškai;
- 2 ir 4 klasių mokiniai maitinami po 4 pamokų (11.40 val.), padengiant stalus klasėms;
- 7–8 klasių mokiniai maitinami po 4 pamokų (11.50 val.), patiekalus pasiimant savarankiškai;
- 5–8 klasių mokiniai gali papildomai valgyti po 5 pamokų (12.45 val.).
- Pavakariai 1–4 klasių mokiniams, lankantiems pailgintos dienos grupę, organizuojami 14.00–14.30 val.
 
Mokinių maitinimas Progimnazijoje vykdomas vadovaujantis Druskininkų savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir Maitinimo organizavimo Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijoje ir Progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Linelis“ tvarkos aprašu, patvirtintu Progimnazijos direktoriaus įsakymu.
 
Mokinių nemokamas maitinimas organizuojamas vadovaujantis Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-75 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T1-144 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo".
 
Mokiniai maitinami pagal Progimnazijos direktoriaus patvirtintus 15 dienų maitinimo valgiaraščius (6–10 metų bei  11 metų ir vyresnio amžiaus vaikų amžiaus grupėms), kurie yra sudaryti atsižvelgiant į rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas vaikams, ir juos atitinkančias technologines korteles.
Valgiaraščiai:
15 dienų valgiaraštis 1–3 metų vaikų amžiaus grupei>>
15 dienų valgiaraštis 4–6 metų vaikų amžiaus grupei>>
15 dienų valgiaraštis 6–10 metų vaikų amžiaus grupei>>
15 dienų valgiaraštis 11 metų ir vyresnių vaikų amžiaus grupei>>
 
Maitinimo paslaugos kainos:
 
Dokumentai:
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas >>
Maitinimo organizavimo Druskininkų sav. bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašas >>
Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas >>
 
 
Už maitinimo organizavimą, priežiūrą ir Maitinimo organizavimo mokykloje tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimą atsakinga progimnazijos direktorė Ieva Kadziauskienė.
Už nemokamo maitinimo koordinavimą atasakinga vyresnioji socialinė pedagogė Kristina Uteševa.
Progimnazijoje naudojama patiekalų technologinių kortelių ir valgiaraščių sudarymo bei maisto produktų užsakymo apskaitos sistema www.valgiarasciai.lt.
Maisto produktų pirkimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 
 
Atnaujinta: 2024-05-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30