Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija
Dokumentai
Ikimokyklinio ugdymo pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui (IUS) pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:24:05 382.23 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokyto pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:24:24 203.98 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokyto padėjėjo (spec.) pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:25:00 200.93 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:25:25 207.57 KB
Meninio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:25:50 204.12 KB
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:26:10 203.51 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:26:48 200.17 KB