Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija
Dokumentai
Progimnazija darbuotojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:30:48 218.2 KB
Bibliotekos vedėjo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:31:06 205.22 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:31:25 197.45 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:32:01 208.83 KB
Inžinieriaus programuotojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:32:22 200.62 KB
Kiemsargio pareigybes aprašymas 2019-10-30 16:32:36 197.91 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:32:53 200.39 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:33:26 202.51 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:33:41 207.19 KB
Techniko pareigybes aprašymas 2019-10-30 16:34:03 201.67 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:34:24 200.17 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:34:43 203.33 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:35:18 210.4 KB
Logopedo pareigybes aprašymas 2019-10-30 16:35:34 208.05 KB
Pailgintos dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:35:57 200.82 KB
Rastines vedėjo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:36:21 207.86 KB
Sąskaitybos tvarkytojo pareigybės aprašymas 2019-12-03 13:25:10 372.46 KB