Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija
Dokumentai
Progimnazijos nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas 2024-01-31 10:37:15 202.16 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:06:07 207.86 KB
Sąskaitybos tvarkytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:06:07 373.44 KB
Bibliotekos vedėjo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:06:07 205.22 KB
Inžinieriaus programuotojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:06:07 200.62 KB
Dietisto pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:06:07 204.42 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:06:07 210.4 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:06:07 203.33 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:06:07 200.39 KB
Techniko pareigybes aprašymas 2023-12-07 14:06:07 201.67 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:06:07 197.45 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:06:07 196.48 KB
Kiemsargio pareigybes aprašymas 2023-12-07 14:06:07 197.91 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:06:07 200.17 KB