Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija
Dokumentai
Progimnazijos pedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 207.24 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 212.03 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 202.51 KB
Logopedo pareigybes aprašymas 2023-12-07 14:03:04 208.05 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 207.19 KB
Psichologo asistento pareigybes aprašymas 2023-12-07 14:03:04 204.61 KB
Pailgintos dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 200.82 KB
Anglų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 381.8 KB
Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 380.97 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 214.96 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 379.77 KB
Etikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 214.57 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 380.3 KB
Fizinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 380.05 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 379.37 KB
Gyvenimo įgūdžių mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 214.88 KB
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 380.87 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 393.65 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 380.31 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 379.95 KB
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas (Teatras) 2023-12-07 14:03:04 215.02 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 379.8 KB
Neformaliojo ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 214.72 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 380.48 KB
Pradinio ugdymo vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 380.77 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 379.58 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 215.7 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 379.19 KB
Ukrainiečių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-07 14:03:04 390.5 KB