Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija
Dokumentai
Pareigybinių aprašymai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos pedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai
Progimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:05 207.24 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:05 212.03 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:05 202.51 KB
Logopedo pareigybes aprašymas 2021-12-17 10:55:06 208.05 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:06 207.19 KB
Psichologo asistento pareigybes aprašymas 2021-12-17 10:55:06 204.61 KB
Pailgintos dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:06 200.82 KB
Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:06 380.97 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:06 214.96 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:07 379.77 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:07 380.3 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:07 379.37 KB
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:07 380.87 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 2022-10-18 12:56:32 393.65 KB
Fizinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:07 380.05 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:07 380.31 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:07 379.95 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:07 379.8 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:08 380.48 KB
Pradinio ugdymo vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:08 380.77 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2022-02-14 15:49:08 215.7 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:08 379.19 KB
Anglų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:08 381.8 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:09 379.58 KB
Etikos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-17 10:55:09 214.57 KB
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas (Teatras) 2021-12-17 10:55:09 215.02 KB
Ukrainiečių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2022-10-18 12:57:33 390.5 KB
Progimnazijos nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas 2023-08-23 10:55:03 218.2 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2023-08-23 10:55:03 207.86 KB
Bibliotekos vedėjo pareigybės aprašymas 2023-08-23 10:55:03 205.22 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2023-08-23 10:55:03 210.4 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-08-23 10:55:03 203.33 KB
Sąskaitybos tvarkytojo pareigybės aprašymas 2023-08-23 10:55:03 373.44 KB
Dietisto pareigybės aprašymas 2023-08-23 10:55:03 204.42 KB
Inžinieriaus programuotojo pareigybės aprašymas 2023-08-23 10:55:03 200.62 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 2023-08-23 10:55:03 196.48 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-08-23 10:55:03 200.39 KB
Techniko pareigybes aprašymas 2023-08-23 10:55:03 201.67 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2023-08-23 10:55:03 197.45 KB
Kiemsargio pareigybes aprašymas 2023-08-23 10:55:03 197.91 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-08-23 10:55:03 200.17 KB
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:54:58 203.51 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokyto pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:54:58 203.98 KB
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:56:01 204.12 KB
Logopedo pareigybes aprašymas 2021-12-17 10:55:06 208.05 KB
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:07 207.57 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokyto padėjėjo (spec.) pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:07 200.93 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2023-08-23 10:55:03 210.4 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-08-23 10:55:03 203.33 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:08 200.17 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 2023-08-23 10:55:03 196.48 KB