Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija
Dokumentai
Pareigybinių aprašymai Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio ugdymo pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui (IUS) pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:24:05 382.23 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokyto pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:24:24 203.98 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokyto padėjėjo (spec.) pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:25:00 200.93 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:25:25 207.57 KB
Meninio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:25:50 204.12 KB
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:26:10 203.51 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:26:48 200.17 KB
Progimnazija darbuotojų pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:30:48 218.2 KB
Bibliotekos vedėjo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:31:06 205.22 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:31:25 197.45 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:32:01 208.83 KB
Inžinieriaus programuotojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:32:22 200.62 KB
Kiemsargio pareigybes aprašymas 2019-10-30 16:32:36 197.91 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:32:53 200.39 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:33:26 202.51 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:33:41 207.19 KB
Techniko pareigybes aprašymas 2019-10-30 16:34:03 201.67 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:34:24 200.17 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:34:43 203.33 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:35:18 210.4 KB
Logopedo pareigybes aprašymas 2019-10-30 16:35:34 208.05 KB
Pailgintos dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:35:57 200.82 KB
Rastines vedėjo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:36:21 207.86 KB
Sąskaitybos tvarkytojo pareigybės aprašymas 2019-12-03 13:25:10 372.46 KB
Progimnazijos mokytoju pareigybių aprašymai
Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas. 2019-10-30 16:41:30 380.97 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:42:01 382.14 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:42:17 379.77 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:42:33 380.3 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:42:48 379.37 KB
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:43:09 380.87 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:43:24 380.35 KB
Kūno kultūros mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:44:29 380.05 KB
Kūno kultūros mokytojo 'slidinėjimo' pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:45:06 377.09 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:46:27 380.31 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:46:55 379.95 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:47:11 379.8 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:47:26 380.48 KB
Pradinio ugdymo vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:47:43 380.77 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:48:06 380.7 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:48:25 379.19 KB
Anglų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:48:40 381.8 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-12-27 10:41:12 379.58 KB