Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija
Dokumentai
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo 2020-02-12 13:19:45 173.42 KB
Dėl atlyginimo dydžio nustatymo ir atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose mokėjimo tvarkos aprašo 2020-02-12 13:19:45 151.13 KB
Progimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:21 214.43 KB
Pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:21 473.46 KB
Prašymas dėl nelankytų dienų pateisinimo 2020-02-12 13:19:46 15.67 KB
Potvarkis dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose netaikymo 2020-03-19 17:09:13 274.42 KB