Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija
Dokumentai
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2023-12-07 13:39:48 43.14 KB
Prašymas dėl vaiko (mokinio) registracijos ir paskyrimo į ugdymo įstaigą. Teikiamas DSA 2023-12-07 13:39:48 22.46 KB
Mokymo sutartis. Priešmokyklinis ugdymas 2023-12-07 13:39:48 286.64 KB
Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių tvirtinimo 2023-12-07 13:39:48 23.96 KB
Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2023-12-07 13:39:48 5.55 MB
Progimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023-12-07 13:39:48 214.43 KB
Potvarkis dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose netaikymo 2023-12-07 13:39:48 274.42 KB