Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Kviečiame prisijungti prie kolektyvo!

  • Paskelbė : Romualda Fedorenkienė
  • Paskelbta: 2024-05-13
  • Kategorija: Kvietimai

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos bendruomenė kviečia prisijungti prie kolektyvo!

Pareigybės pavadinimas – Direktoriaus pavaduotojas ūkiui.

Pareiginės algos koeficientas – nuo 1,26.

Konkurso paskelbimo data – 2024 m. gegužės 13 d.

Dokumentus galite teikti iki 2024-05-28 el. būdu (per VATIS  Prašymų teikimo modulį). 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pagrindinės funkcijos:

- organizuoja, kontroliuoja ir užtikrina tinkamą Progimnazijos teritorijos, statinių, patalpų, transporto, elektros, šilumos, vandentiekio ir vėdinimo ūkio, priešgaisrinės ir apsaugos signalizacijos, ryšio priemonių, inžinerinių tinklų sistemų ir įrengimų bei kitų materialinių vertybių naudojimą, priežiūrą ir remontą pagal nustatytus atitinkamus reikalavimus;

- organizuoja ir kontroliuoja aptarnaujančio personalo darbą, sudaro jų darbo laiko ir atostogų grafikus, vykdo jų darbo laiko apskaitą;

- organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus, rengia ir teikia Progimnazijos direktoriui tvirtinti metinį numatytų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą;

- vykdo Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme nustatytus civilinės saugos sistemos uždavinius;

- užtikrina Progimnazijos darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbuotojų saugos ir sveikatos prevencijos priemonių įgyvendinimą Progimnazijoje;

- užtikrina priešgaisrinę saugą ir priešgaisrinės techninės komisijos (rizikos valdymo grupės) funkcijų vykdymą Progimnazijoje;

- užtikrina šilumos ūkio priežiūrą;

- vykdo Progimnazijos statinių techninę priežiūrą, organizacinių ir techninių priemonių statinių techninei būklei palaikyti vykdymą;

- užtikrina Progimnazijos tarnybinio automobilio naudojimą, priežiūrą, tinkamą laikymą ir saugojimą;

- ir kt.

Reikalavimai pretendentams:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilyginamą išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį;

- mokėti gerai naudotis informacinėmis technologijomis;

- mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;

- gerai išmanyti šiuolaikinę vadybą, mokėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje;

- turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

- būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Detalesnė informacija apie skelbiamą konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigoms užimti Valstybės tarnybos portale >>

Skelbimo Nr. 96109

Telefonas pasiteirauti (0 313) 47 979

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos