Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Sukurkime pavadinimą Progimnazijos edukaciniam centrui

  • Paskelbė : Romualda Fedorenkienė
  • Paskelbta: 2021-11-19
  • Kategorija: Veiklos
Kviečiame Viečiūnų progimnazijos 1-8 klasių mokinius dalyvauti 
Viečiūnų progimnazijos edukacinio centro pavadinimo kūrimo konkurse.

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VIEČIŪNŲ PROGIMNAZIJOS EDUKACINIO CENTRO PAVADINIMO KŪRIMO KONKURSO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos (toliau _ Progimnazija) edukacinio centro pavadinimo kūrimo konkurso (toliau – Konkursas) nuostatai nustato tikslus ir uždavinius, konkurso organizavimo tvarką, vertinimą ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.

2. Konkursas skirtas Viečiūnų progimnazijos 1-8 klasių mokiniams.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

3. Konkurso tikslas – sukurti pavadinimą Progimnazijos edukaciniam centrui.

4. Konkurso uždaviniai:

4.1. skatinti mokinių kūrybinius polinkius ir gebėjimus;

4.2. sudominti mokinius pavadinimo kūrimu;

4.3. skatinti mokinių pilietiškumą.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

5. Konkursą organizuoja Progimnazija.

6. Konkurso dalyviai: Progimnazijos 1-8 klasių mokiniai.

7. Mokiniai teikia pasiūlymus savo klasės auklėtojui. Šalia sugalvoto pavadinimo turi būti užrašytas mokinio vardas, pavardė ir klasė.

8. Klasės auklėtojai mokinių pasiūlymus pateikia Progimnazijos direktoriaus sudarytai vertinimo komisijai iki 2021 m. gruodžio 15 d.

IV. KONKURSO VERTINIMAS

9. Vertinimo komisija, remdamasi vertinimo kriterijais, įvertina mokinių pasiūlymus, išrenka edukacinio centro pavadinimą ir informuoja dalyvius.

V. APDOVANOJIMAS

10. Konkurso dalyvis, kurio pasiūlytą variantą komisija patvirtins edukacinio centro pavadinimu, bus apdovanotas Viečiūnų progimnazijos įsteigtu prizu.

___________________

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos