Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija
Ugdymas karjerai
Tęsiant akciją  „Šok į tėvų klumpes“.
Ugdymas karjerai
„Pažink profesiją“ 
Karjeros kompetencijų ugdymas aplinkosaugos tema
Ačiū Profesinio mokymo centrui „Žirmūnai“