Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Dalyvaujamojo biudžeto projektas

 
Mūsų progimnazijos dalyvaujamojo biudžeto projekto idėja
„Edukacinės ir poilsio erdvės Viečiūnų progimnazijoje“
 
 

Projekto idėjos tikslas, tikslinė grupė, sprendžiama problema: 

Šio projekto tikslas – kurti pokyčiams palankią, saugią mokinio emocinį, socialinį, intelektualinį, dvasinį vystymąsi palaikančią ugdymo (si) aplinką bei saugiai ir veiksmingai pritaikyti fizinę erdvę.

Mokykla yra ne tik mokymosi ir darbo vieta – tai antrieji namai. Kad mokymo ir mokymosi procesas vyktų sėkmingai, mokiniai mokykloje turi jausti komfortą. Tam didžiulę įtaką turi mokyklos aplinka, kuri turi sukurti tokį mikroklimatą, kad mokyklos bendruomenė galėtų jaustis saugiai. Žmogus neatskiriamas nuo gamtos ir savo veikla daro įtaką gamtai. Kokia bus mokyklinė aplinka, tokie, tikėtina, gali būti ugdymo rezultatai.

Progimnazijos jaukumą kuria ir palaiko visa bendruomenė. Progimnazijoje daug dėmesio skiriama patalpų tinkamumui mokytis, kitoms kompetencijoms lavinti bei laisvalaikiui organizuoti. Naujos lauko erdvės būtų išnaudojamos ugdomajai veiklai, meniniam ir gamtamoksliniam ugdymui, socialiniams ir kultūriniams renginiams, bendruomenės darbų ekspozicijoms. Lauko edukacinės erdvės turi maksimaliai tarnauti vaiko ugdymui(si). Taip pat norime aktyvinti progimnazijos tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktines veiklas visą progimnazijos bendruomenę, skatinti progimnazijos bendruomenės kūrybiškumą ir savarankiškumą, ugdyti vaikų ir jaunimo aplinkosaugos bendrąsias vertybes, formuojant progimnazijos aplinkos savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio aplinkoje zonas.

 
Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos