Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija
Projektinė veikla
Prevencinė, motyvuojanti paskaita.
Projektas „Dainuokime ir pieškime liaudies dainą drauge“
Progimnazijos 1 ir 4 klasių mokiniai vykdė ilgalaikį projektą.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektas 
3 klasės mokiniai dalyvavo respublikiniame 1–4 klasių mokinių integruotame dailės bei muzi...
Mokiniai ieškojo, klausė, analizavo, rinko įvairią informaciją apie gyvūnus ir prista...
Antrokų projektas
„Saulutės“ grupės mokytojos ir ugdytiniai vykdė trumpalaikį projektą. 
Ikimokyklinukai vykdė trumpalaikį projektą