Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija
Projektinė veikla
Daug sužinojome apie vaisių ir daržovių vartojimo svarbą.
Spaudėm ragavom sultis, kepėme pyragus, gaminome žibintus, skaptavome moliūgus...
Skirta Č. Sugiharos metams Lietuvoje paminėti.
Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai dalyvavo keramikos pamokėlėje.
Netradicinė pamoka Viečiūnų bendruomenės centre
Smagi išvyka į žuvininkystės ūkį
Penktokų projektas ,,Knygos pristatymas"
Pažintinė žuvininkystės programa ,,Išauginta Europos Sąjungoje"
Visus 2019 metus antrokėliai dalyvavo respublikiniame projekte ,,Sveikata visus metus".
Antros klasės mokiniai dalyvauja pažintinėje Žemės ūkio ministerijos žuvininkystės program...